Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Interpellatie over varkenshouderij

De Weekbode

24 juni 2011

Kurt Himpe (N-VA) plant een interpellatie rond de nieuwe vergunning van de varkenshouderij in de Ondankstraat in Izegem, op de grens met Lendelede. Hij heeft enkele bedenkingen bij die vergunning.

Dinsdagavond was er een infovergadering in De Leest rond de varkenshouderij. Daar werd duidelijk gemaakt dat er een groenscherm komt rond het bedrijf. Het aantal transporten gaat de hoogte in, maar dixit de aanvrager brengt dat weinig problemen met zich mee, gezien er tussen het bedrijf en de Rijksweg geen woningen staan.

Op die infovergadering blijkt dat deze uitbreiding niet meteen een eindpunt is. Kurt Himpe wil van schepen Joris Claeys (CD&V) wat verduidelijking in het dossier.

Himpe voegt ook nog een punt toe in verband met de hinder door de windturbines in Kachtem. Hij stelt voor om een bevraging te doen bij de Izegemnaren. "Op die manier kunnen alle problemen in kaart gebracht worden."

Eperon d'Or

De eigenlijke gemeenteraad opent met enkele punten rond de inrichting van het museum dat op de site Eperon d'Or komt. Verder wordt er ook een huurovereenkomst afgesloten voor de woning in de Ketelstraat 1/1, daar waar de stad op termijn de bibliotheek wil onderbrengen.

De in de vorige raad bekritiseerde bijdrage voor de politiezone RIHO komt ook ter zitting bij de goedkeuring van de dienstjaarrekening en een budgetwijziging. De markt verhuist straks (9 juli) en ook het belastingsreglement op 'ambulante activiteiten op openbare pleinen en domeinen' ondergaat een wijziging.

het beheerscomité besliste op 6 juni om de ziekenhuisactiviteiten van Ten Bos stop te zetten. Die beslissing komt nu ter bekrachtiging naar de gemeenteraad. "De verschillende biedingen worden eerst bestudeerd, pas later volgt er een beslissing", aldus OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe.

(WVS)