Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Hoe staat het met de leegstand?

De Weekbode

9 december 2011

Gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Filip Motte (N-VA) interpelleerden het stadsbestuur over de stand van zaken in het terugdringen van de leegstand van handelszaken in Izegem en het versterken van het handelscentrum. "Vorig jaar stelde de N-VA met het actieplan 'Winkel in Izegem' een reeks concrete maatregelen voor om de leegstand van de handelszaken terug te dringen en het Izegemse handelscentrum te versterken. In februari 2011 werd de actie 'Innoverende straat' voorgesteld en werden op een reeks leegstaande handelszaken in het centrum stickers gekleefd die kandidaat-handelaars moesten aanzetten om te investeren in onze stad."

"Intussen blijven ook de Izegemse handelaars (AZ Izegem) zelf niet bij de pakken zitten en werd een concreet actiepunt aan het stadsbestuur voorgelegd, namelijk het gratis ter beschikking stellen van leegstaande handelspanden aan Izegemse handelaars. Blijkbaar heeft het stadsbestuur dit voorstel positief onthaald en zal het verder onderzocht worden."

Maar vooraleer er tot nieuwe acties overgegaan wordt, lijkt het ons nuttig een resultaatsmeting op te maken van de bestaande acties, bijvoorbeeld de stickeractie die nu al maanden bezig is, vroegen de N-VA'ers.

Gemeenteraadsvoorzitter Peter Defreyne antwoordde (door afwezigheid van de bevoegde schepen Joris Claeys): "Izegem kan als handelscentrum pas aantrekkelijk zijn wanneer het stadscentrum ook aantrekkelijk is. Daarom investeert het stadsbestuur ook in het stadscentrum. Bovendien zijn er ook concrete maatregelen naar de handelaars toe zoals een premies, promotie zaterdagmarkt, foto's nieuwe zaken in stadsperiodiek, investering in kerstverlichting, concreet communicatieplan, ... Ondertussen is men ook bezig met een trekkersgroep om een brochure uit te denken waarin men wijst op de troeven van de handelsstad Izegem en men ook vermeldt welke soort handelsactiviteiten weinig of niet aanwezig zijn en welke panden vrij staan."

Open VLD'er NoŽll Vansteeland was blij dat de discussie die hij startte, eindelijk wat vervolg krijgt. Stefaan Sintobin verwees naar het Frunpark, die bepaalde zaken uit het centrum zou weghouden.

(Wouter Vander Stricht)