Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Heel wat bezwaren van buurtbewoners

De Weekbode

15 april 2011

Heel wat buurtbewoners van de geplande nieuwe verkaveling in de Katteboomstraat en de Hondekensmolenstraat dienden een bezwaarschrift in omdat ze veel vragen hebben over de water- en verkeersproblematiek bij de realisatie van die verkaveling. Op woensdag 20 april om 19.30 uur organiseert de stad een infovergadering voor de bewoners in de raadszaal van het stadhuis.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april stelde Kurt Himpe (N-VA) vragen over een aanvraag voor een nieuwe verkaveling met 121 kavels die in een eerste fase ter hoogte van de Katteboomstraat en Hondekensmolenstraat zou gerealiseerd worden. De buurtbewoners kregen van de Izegemse stadsdiensten een brief met de bekendmaking van de aanvraag en een mededeling dat er bezwaren konden ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek.

Grote impact

"Het gaat hier om een verkavelingsaanvraag met een zeer grote impact op de buurt", zegt Kurt Himpe. "121 kavels waarop allerhande bebouwing zal gerealiseerd worden zoals rijwoningen, open en halfopen bebouwing, sociale woningen en appartementen. Vooral over de komst van appartementen rijzen er vraagtekens bij de buurtbewoners die vrezen voor inkijk."

Kurt Himpe vroeg schepen van Ruimtelijke Ordening Joris Claeys (CD&V) of eenzelfde stramien zal gevolgd worden zoals de voorbereiding van de verkaveling met 350 woningen ter hoogte van De Mol. Hij stelde ook voor om in de volgende commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit de verkavelingsaanvraag te bespreken zodat de verkeersafwikkeling kan bekeken worden. "121 gerealiseerde kavels zullen immers heel veel verkeer met zich meebrengen", besloot Himpe. 

Infovergadering

Intussen is het openbaar onderzoek afgelopen en heel wat buurtbewoners dienden een bezwaarschrift in. Er rijzen vooral vragen over de mogelijke water- en verkeersproblematiek. Omwille van het aantal ingediende bezwaarschriften organiseert het stadsbestuur een infovergadering voor de bewoners van de Kasteelwijk op woensdag 20 april om 19.30 uur in de gemeenteraadszaal.

N-VA - raadslid Kurt Himpe heeft intussen bedenkingen over de werkwijze. "Een infovergadering vóór het openbaar onderzoek had misschien veel vraagtekens bij de buurtbewoners weggenomen. Nu hebben deze mensen een bezwaarschrift moeten indienen. Geen voorbeeld van administratieve vereenvoudiging."

(Ivan Balliu)