Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Halve eeuw geschiedenis

De Weekbode

14 januari 2011

De heemkundige kring Ten Mandere heeft een nieuwe publicatie klaar over de geschiedenis van Izegem, Emelgem en Kachtem. In diverse hoofdstukken wordt teruggeblikt op de voorbije halve eeuw.

“Aan de publicatie werkten zeven mensen mee: Jean-Marie Lermyte, Bart Bomme, Kurt Himpe, Freddy Seynaeve, Raf Vandenberghe, Erik Vantomme en Jacques Viaene”, stelt een trotse voorzitter Jean-Marie Lermyte. “Het boek is alvast een belangrijke aanvulling op de succesvolle publicatie “Geschiedenis van Izegem” uit 1985”.

In de publicatie is een eerste hoofdstuk, geschreven door voorzitter Jean-Marie Lermyte, gewijd aan de geschiedenis van de heemkundige kring zelf. Het boek is immers het sluitstuk voor het feestjaar 2010, want Ten Mandere bestaat 50 jaar. Hij schreef ook het deel over de gemeentepolitiek tijdens de voorbije 50 jaar.

Sociaal en eonomisch luik

Het sociale luik, neergepend door Freddy Seynaeve, omvat de demografische gegevens over Izegem en de geschiedenis van onder andere de stedelijke sociale organisaties, verzorgingstehuizen, kinderopvang en de Sint-Jozefskliniek.

In een vierde hoofdstuk schreef Kurt Himpe de economische geschiedenis van de stad neer. Uiteraard gaat er in de publicatie aandacht naar de uitbreiding van de industrieterreinen en de ontsluiting ervan en de bewogen geschiedenis van de borstel- en schoenindustrie. Hij besteed in het hoofdstuk ook aandacht aan enkele grote bedrijfsbranden in de industriestad.

Culturele leven

In de loop van de voorbije vijftig jaar kwamen er in de stad heel wat woonwijken bij. Bart Blomme geeft een overzicht van de uitbreiding van de wooninfrastructuur en maakte ook een stand van zaken op wat de toekomst zal bieden.

Een uitgebreid luik is de geschiedenis van het culturele leven. Erik Vantomme besteedt in de publicatie aandacht aan de bestaande en verdwenen verenigingen, aan de kunst in het stadsbeeld en aan de culturele infrastructuur.

Afsluitend is er een hoofdstuk over het onderwijs dat geschreven werd door Raf Vandenberghe en over het godsdienstig leven, met aandacht voor de kapellen, kloostergemeenschappen en de pastoors.

Praktisch: het boek telt 217 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. Het is verkrijgbaar bij Ten Mandere en kost 25 euro. Meer info: www.tenmandere.be.