Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraadslid vraagt geluidsscherm langs E403

Het Nieuwsblad

9 maart 2011

Izegems gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt het stadsbestuur om contact op te nemen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om geluidsschermen te plaatsen langs de E403. Het raadslid deed dit naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Mandelvallei Kachtem.

'Het plangebied vervult een belangrijke openruimtefunctie als randstedelijk groengebied tussen het kanaal Roeselare-Leie en het stadsrandbos Rhodesgoed. Maar het plangebied grenst ook aan de snelweg E403. In het ontwerpplan staat dat de voornaamste geluidsbron in het gebied het verkeer op de E403 is. Doordat de snelweg opgehoogd is, veroorzaakt dat nog extra verkeerslawaai', stelt Himpe.

'De geluidsoverlast van de snelweg is ook storend voor de nabijgelegen woonwijk. Daarom is het opportuun dat er een geluidsscherm wordt aangebracht langs de E403 ter hoogte van het grondgebied Izegem vanaf het kanaal Roeselare-Leie tot aan het Rhodesgoed.'

Het raadslid laat ook een parlementaire vraag stellen over de problematiek aan Vlaams minister Hilde Crevits.

(Frank Meurisse)