Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geluidsschermen op E403?

De Streekkrant

9 maart 2011

Naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk structuurplan "Mandelvallei Kachtem" is de Izegemse N-VA - fractie vragende partij om geluidsschermen langs de E403 te plaatsen.

"In het ontwerpplan staat dat de voornaamste geluidsbron in het gebied het verkeer op de E403 is en doordat de snelweg opgehoogd is, veroorzaakt de weg extra verkeerslawaai", stelt raadslid Kurt Himpe.

"Die geluidsoverlast is storend voor de nabijgelegen woonwijk. Daarom is het opportuun dat er een geluidsscherm aangebracht wordt langs de E403 ter hoogte van Izegem vanaf het kanaal tot aan het Rhodesgoed."

(VADU)