Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geluidsmeting en verkeerstellingen

De Weekbode

12 augustus 2011

Geluidsmeting E403 ter hoogte van wijk De Mol

Op vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) en Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele worden binnenkort ter hoogte van de wijk De Mol geluidsmetingen uitgevoerd. Buurtbewoners hadden zelf metingen uitgevoerd en de grenswaarden van geluidshinder van het verkeer op de E403 werden toen overschreden.
 
"Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) heeft opdracht gegeven aan de Afdeling Wegenbouwkunde van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de geluidsmetingen uit te voeren. Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden vooraleer dergelijke metingen kunnen uitgevoerd worden. Zo moet er wind van de autosnelweg E403 naar de woningen toe zijn, zodat in de meest nadelige situatie gemeten wordt", stelt raadslid Kurt Himpe.
 
Op basis van de resultaten van de meetcampagne en een aantal lokale factoren zoals de afstand tussen de woningen en de autosnelweg zal dan nagegaan worden of er al niet geluidswerende maatregelen kunnen genomen worden.

Verkeerstellingen rotondes N36

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in het najaar verkeerstellingen uitvoeren op alle rotondes op de N36. Dat antwoordde Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet stellen. De voorbereidingen voor de tellingen zijn momenteel in voorbereiding.
 
Op de N36 is er de laatste jaren op diverse kruispunten een rotonde aangelegd. Maar in bepaalde gevallen blijkt de verkeerssituatie er nu zo te zijn dat de capaciteit van de rotondes al overschreden is. "Eén van de belangrijkste verkeersknooppunten op de N36 is de rotonde op het kruispunt met de N50 in Kuurne. Enkele jaren geleden werd er een rotonde aangelegd. Die werken kostten toen ongeveer 140.000 euro. Maar op piekmomenten staan er zeer lange files aan deze rotonde", stelt Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele. 

 
"Ook de rotonde op het kruispunt van de N36 met de Krekelmotestraat is verzadigd.  De realisatie van die laatste rotonde kostte toentertijd 770.000 euro, maar een grondige aanpassing is noodzakelijk onder andere in functie van de winkelconcentratie en de nieuwe verkaveling met 350 woningen. Op die plaats zijn er plannen voor een rotonde waarbij het doorgaand verkeer op de N36 ondergronds zou gaan. Bovengronds zou er een ovale rotonde komen met meer wegaansluitingen zoals de Molstraat en de Krekelmotestraat", stelt Kurt Himpe.

Volgens N-VA - parlementslid Wilfried Vandaele is de problematiek van de rotonde aan het kruispunt van de N36 en de Bavikhoofsestraat in Harelbeke al meegenomen in een recent geëvalueerd mobiliteitsplan. Aanpassingen zouden op langere termijn uitgevoerd worden.