Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geen bevraging over windmolens

Het Laatste Nieuws

29 juni 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond vroeg raadslid Kurt Himpe (N-VA) om een bevraging te organiseren om de hinder van de windturbines in kaart te brengen. Het voorstel werd echter verworpen.

"Het wordt steeds duidelijker dat de problemen verder reiken dan de directe omgeving", zegt Himpe. "Aanleiding voor dit voorstel zijn de aanhoudende technische problemen met de windmolens."

Uitbater Electrabel stelt nu dat het brongeluid teruggebracht is tot het laagste niveau, namelijk 101 decibel. De energieleverancier is ook een alarm aan het ontwikkelen dat afgaat als het geluid die limiet overschrijdt.

Raadslid Vansteelandt (Open VLD) vindt dat "als iets niet in orde is, het stilgelegd moet worden."

Schepen Nadia Staes (S.pa) reageert dat er geen bevraging bij de bevolking komt. "Wie een klacht heeft, vindt zijn weg naar de milieudienst", zegt ze. "Bovendien volgen we met logboeken op wanneer en hoe vaak de problemen zich voordoen. Zo kunnen we aanpassingen aan de windmolens doen. De windmolens stilleggen, is niet mogelijk omdat ze aan alle wettelijke normen voldoen."

Het N-VA - voorstel om een bevraging te organiseren, werd uiteindelijk gestemd en door de meerderheidspartijen verworpen. Oppositiepartijen Vlaams Belang en Open Vld onthielden zich bij de stemming.

(Valentijn Dumoulein)