Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Fileleed in regio nog niet helemaal geleden

De Weekbode

21 oktober 2011

De wegenwerken in de regio zorgen momenteel op spitsuren voor stilstaand verkeer. Omdat we zelf gelukkig niet door die meute auto's moeten, legden we ons oor te luister bij twee collega's. Lode Blomme en Philippe Verhaest zitten hier vlakbij ons op de desk, maar hoewel ze nauwelijks wat verder wonen van Roeselare, doen ze er op de weg naar onze werkplaats een veelvoud van de tijd over. Ook schepen Van Walleghem mocht uiteraard nog zijn zegje doen, Kurt Himpe - oppositieraadslid dat in Emelgem woont - laat dan weer een kristische noot horen.

Schepen Dirk Van Walleghem is momenteel een van de meest gesolliciteerde personen in Izegem. maar terwijl zijn collega's pakweg een topturnhal mogen openen, moet hij brandjes blussen en putjes (laten) dichten. De opeenstapeling van wegenwerken zorgt er momenteel voor dat het geen sinecure is om Emelgem te bereiken of te verlaten. We legden hem enkele stellingen voor die je dagelijks wel ergens in Izegem hoort opduiken.

1. Te veel werken tegelijk

Schepen Dirk Van Walleghem: "Niet alle werken voeren wij uit. Er zijn de werken aan de centrale doortocht van het Vlaams Gewest, de rioleringswerken worden uitgevoerd door Infrax, Aquafin doet (deels) de werken aan rotonde Italianenlaan - Vlietmanstraat... Wij proberen om die werken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar eenvoudig is dat niet. Neem nu de werken aan de Gentseheerweg - Vlietmanstraat - Italianenlaan. Normaal was die aannemer klaar om op 15 augustus, vlak na het bouwverlof, te starten. Maar omdat de nutsmaatschappijen vijf weken vertraging hebben, moet ook de aannemer wachten. Zo'n zaken heb je nu éénmaal niet in de hand, hoewel we instaan voor dagelijkse opvolging."

2. Te weinig communicatie

"Daar is nu al zoveel over gezegd, maar dat kan ik weerleggen. Dagelijks zijn we op post en trachten we tientallen vragen te beantwoorden. Als je een werfvergadering hebt en een week later moet je vaststellen dat er nauwelijks iets uitgevoerd is van wat je afsprak, daar sta je dan. Daar ligt het probleem: wj maken afspraken, maar sommige andere partijen houden zich daar gewoonweg niet aan. Het enige wat je op de duur kan doen is GAS-sancties opleggen. Weet je dat stad Roeselare één iemand in dienst heeft die zich fulltime bezighoudt met de opvolging van werken van nutsmaatschappijen. Wij proberen dat hier ook zoveel mogelijk te doen, maar die gasten laten zich niet meer zo onder druk zetten."

3. Gemeenten overleggen niet onderling

"Klopt niet. Wij zijn wel degelijk op de hoogte van wat onze buren doen en wij laten dat ook weten aan hen. Maar je kunt niet alles op elkaar afstemmen. In Ingelmunster hernieuwt men de dorpskern, een project dat jaren duur, wij kunnen toch niet wachten tot men daar klaar is om onze werken aan te vatten..."

4. Gemeente grijpt niet (snel) genoeg in

"We hebben al heel wat gedaan: de ritsblokken op de centrale brug nadat dat voorstel op de commissie naar voren kwam. Ik weet ook wel dat raadslid Himpe suggereerde om agenten te plaatsen. De commissaris was overtuigd dat dit niet zou helpen. Hij moet vier mensen vrijmaken en het verkeer blijft stremmen. Omdat collega Himpe dit in de pers bracht, heeft de commissaris nog eens de proef op de som genomen en is tot de conclusie gekomen dat het weinig uithaalt. Ik merk wel dat de files nu korter worden. Door de kleine ingrepen die we deden, maar ook omdat de mensen nu vlotter de omleiding volgen. Recent hebben we bovendien nog extra, grote oranje borden "Emelgem" geplaatst."

(Wouter Vander Stricht)