Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Doorstroming wagens alle kansen geven"

De Streekkrant

30 november 2011

Het mobiliteitsplan blijft voer voor discussie in Izegem. De N-VA ziet een uitweg met het Knik-principe, waarbij de auto iets meer aandacht krijgt. Open VLD hield dan weer een actiedag rond mobiliteit en verkeersveiligheid.

Tijdens een nationale studiedag over mobiliteit maakte de N-VA bekend af te willen van het STOP-principe. "Volgens dit principe verloopt mobiliteit in een bepaalde voorkeur en krijgen stappers (voetgangers), trappers (fietsers) en openbaar vervoer voorrang op de personenwagen", stellen gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat (N-VA). "Met het STOP-prinicpe is zeker een stap vooruit gezet in de verkeersveiligheid, maar feitelijk is er weinig gewijzigd. De Izegemnaar gebruikt nog altijd de wagen voor de verplaatsingen en daar zijn duidelijke bewijzen voor", stelt raadslid Himpe. "We moeten rekening houden met de realiteit: Izegem is geen typische winkelstad en dus is en blijft ook de wagen een vervoersmiddel om te winkelen. Daarom heeft de N-VA een alternatief mobiliteitsplan voorgesteld, waarbij we ook de doorstroming van de wagen in het stadscentrum alle kansen geven." Dat alternatief komt er in de vorm van het knik-systeem, waarbij de vier bouwstenen kwaliteit, netwerken, iedereen mobiel en knooppunten centraal staan. Zo pleit de partij onder andere voor een realistische zone 30 waarbij fietsers en voetgangers de nodige ruimte krijgen en is ze voorstander van een centraal knooppunt bij de herinrichting van de stationsomgeving.

Gratis parkeermeters

Open VLD hield op zijn beurt een actiedag die in het teken van mobiliteit en verkeersveiligheid stond. De partij deelde flyers en gratis parkeermeters uit aan de bevolking en kaartte diverse kwesties aan. "Zo stellen we de afbraak van de centrumbrug en daarmee gepaard gaande prijskaartje ter discussie", zegt voorzitter Freddy Versavel. "Verder willen we de Rijksweg niet op 2 rijvakken en moeten samenvallende openbare werken die leiden tot verkeerschaos vermeden worden." Verder klaagde de partij ook de leegstand in het commercieel centrum aan. Bevoegd schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) laat optekenen dat heel wat zaken die in het mobiliteitsplan staan nog maar denkpistes zijn en dat de uitkomst nog open ligt. "Verder zijn veel opmerkingen van N-VA reeds vervat in het mobiliteitsplan. Zo komen er ventwegen op de Rijksweg, pleiten we ook voor een realistische zone 30 en komt dat centraal knooppunt met overstapmogelijkheden aan het station er", zegt hij. "Het N-VA - voorstel om het STOP-principe te vervangen, kan trouwens niet. Dat principe was het uitgangspunt van een Vlaams decreet en lokale mobiliteitsplannen moeten zich daar aan spiegelen. Het zou ook desastreuze gevolgen hebben voor Izegem die in deze legislatuur reeds voor een miljoen euro aan subsidies heeft binnen gehaald."

(VADU)