Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bouwwerken Aspiravi kunnen starten

Het Nieuwsblad

19 februari 2011

Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde raadslid Kurt Himpe (N-VA) over de kwestie. "Tijdens de zitting bleven mijn vragen zo goed als onbeantwoord. Na de gemeenteraadszitting diende ik de interpellatievragen als schriftelijke vragen in", aldus het raadslid.

Uit het antwoord kan worden opgemaakt dat de windturbine bij de firma Sterckx volledig is vergund.

"De inplanting is voorzien achteraan het terrein van de nv Karel Sterckx. Deze bij Olivier Construct aan het kanaal heeft geen enkele vergunning. Drie windturbines bij de firma Van Eeckhout langs de snelweg hebben ook geen vergunning. Wat de exemplaren van Aspiravi betreft, daar beschikt de nv Aspiravi voor de twee windturbines langs het kanaal zowel over een geldige milieu- als bouwvergunning. Wel is er nog een procedure lopende bij de raad van vergunningenbetwistingen. Deze procedure werkt echter niet opschortend. Het stadsbestuur ontving een schrijven van Aspiravi nv met de mededeling dat de bouwwerkzaamheden binnenkort zullen starten", luidt het antwoord van de stad Izegem.

(Frank Meurisse)