Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Belasting reclamedrukwerk onder de loep

De Weekbode

6 mei 2011

Het reclamedrukwerk en de belasting daarop was het meest bediscussieerde item in de gemeenteraad.

De gemeenteraadszitting moest het doen zonder schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) en NoŽl Vansteeland (Open VLD) die zich verontschuldigd hadden. Het stadsbestuur legde aan de raad een voorstel voor om handelaars die getroffen werden door wegenwerken na die periode een tijd vrij te stellen van belasting op reclamedrukwerk en zo wat tegemoet te komen aan het inkomstenverlies dat ze ervoor leden.

Oppositiepartij N-VA diende drie amendementen in. Ten eerste wilden ze bij monde van raadsleden Motte en Himpe de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde huis-aan-huisbladen gewoon afschaffen. Amendementen twee en drie sloegen op vrijstelling van belasting in functie van de grootte van het drukwerk en het aantal exemplaren. Schepen van FinanciŽn Frank Duhamel opperde dat van de afschaffing van deze belasting geen sprake kon zij. "Het is ten eerste een belangrijke bron van inkomsten voor de stad; ten tweede trachten we zo de papierberg wat te beperken."

N-VA toonde zich daarmee niet echt tevreden en viseerde meer bepaald mediahuis Roularta en specifiek De Streekkrant, omdat die de belasting zouden ontwijken door redactie tussen hun reclame te stoppen. "Ik kan niet uit het hoofd zeggen of de Streekkrant wel of niet die belasting hoeft te betalen," antwoordde de schepen.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) wees er nog eens op dat de pak reclamebladen vaak op straat slingert. "Onze mensen gaan vaak de baan op om administratieve boetes uit te schrijven," verzekerde de schepen nog.

Er komen meer camera's op het sportcentrum. Burgemeester Gerda Mylle: "We hebben de politie om advies gevraagd bij de uitbreiding van de camerabewaking. Dat gaf geen probleem en vermoedelijk zijn de camera's in de loop van volgende week al operationeel. Het feit dat er camera's komen dringt al de overlast wat terug."

Stefaan Sintobin : "Toen we pleitten voor meer camerabewaking was er het tegenargument dat camera's niet efficiŽnt waren en criminaliteit zich verplaatsen zou verplaatsen. We zijn blij dat jullie tot inkeer gekomen zijn."

De camerabeelden zijn niet live te zien door politie. "De beelden zijn wel ter beschikking van de politie." Geert Bourgeois pleitte ervoor te zorgen dat men de wet op de privacy naleeft.

De topturnhal krijgt een extra investering van een kleine 20.000 euro voor nutsleidingen. "We proberen de nutsleidingen aan te passen aan huidige normeringen. Het bestaande complex wordt nu opgewarmd met mazout, straks wordt dat gas. Er komt een zwaarder elektriciteitsnet. En terwijl er toch een sleuf gegraven wordt, legt men een industriŽle aansluiting voor de waterleiding aan."

De samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling en realisatie voor de nieuwe stationsomgeving werd zonder tussenkomsten goedgekeurd.

(Wouter Vander Stricht)