Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Als één groep naar buiten komen"

De Weekbode

8 april 2011

Woensdagavond was er in tearoom Isis in de Marktstraat de eerste 'open' vergadering van de vereniging 'Actie Zelfstandig Izegem' waarop alle zelfstandigen van Izegem uitgenodigd waren. Er kwamen een 70-tal zelfstandigen opdagen. "We willen in de eerste plaats als één hechte groep naar buiten treden, los van politieke kleur, om zo niet alleen de problemen die ons aangaan te bespreken met het stadsbestuur, maar ook om suggesties te doen en samen commerciële activiteiten te organiseren", zegt woordvoerder Dominique Maenhout.

Actie Zelfstandig Izegem (AZi) heeft blijkbaar de wind in de zeilen en lijkt ons ook een comité te zijn dat stilletjes aan een structuur krijgt. Ze hebben al een logo en woensdagavond illustreerden ze hun uiteenzetting met geprojecteerde digitale foto's, wat toch bewijst dat de nog beperkte kerngroep er haar werk van maakt om alle zelfstandigen uit Izegem, Emelgem, Kachtem en Izegem achter zich te krijgen. Voor de vergadering hadden ze niet alleen alle zelfstandigen uitgenodigd, ook alle gemeenteraadsleden kregen daarvoor een uitnodiging. Maar van het stadsbestuur was er niemand te bespeuren, van de gemeenteraadsleden was alleen Kurt Himpe van de N-VA op de uitnodiging ingegaan.

Op visite

De kerngroep van AZi was ook al twee keer op 'visite' bij het stadsbestuur, waar ze toch al een en ander uit de brand sleepten. We kunnen hier uiteraard maar een kleine greep doen uit wat besproken werd. "Qua communicatie kregen we toezeggingen voor een tweewekelijkse nieuwsbrief", zegt Steven Beyens van AZi. "En Izegem krijgt ook een nieuwe website waar iedereen zich zal kunnen inschrijven voor de thema's die hem aanbelangen. Er zal ook nog meer gebruik gemaakt worden van de moderne communicatiemiddelen als de nieuwe informatieambtenaar van start gaat."

Heel wat werken in Izegem worden in eenzelfde periode uitgevoerd waardoor de overlast voor de zelfstandigen bijzonder groot is. "We kregen nu toezegging dat zelfstandigen in wiens straat er werken uitgevoerd worden, met hun vragen elke week naar de vergaderingen in de werfketen mogen gaan", vervolgt Beyens. "Toch een belangrijke toezegging."

Uiteraard kwam het parkeerprobleem aan bod. "Het stadsbestuur beloofde om de essentiële punten van het parkeerbeleid te herzien en we drongen aan op begrip van hunnentwege voor de verzuchtingen van de zelfstandigen die meer parkeerplaatsen, kort parkeren en laad- en loszones willen", aldus Steven Beyens.

Vooral "snelle" parkings

"Izegem is een stad waar aan runshopping gedaan wordt en de parkings dichtbij de winkels moeten snel toegankelijk zijn", voegt Danny Vervaecke eraan toe. "We hebben liever maar 10 snelle parkings meer dichtbij, dan 100 parkeerplaatsen ver van onze winkels. Ook de laad- en loszones zijn belangrijk."

Dirk Stockman zei dat hij al lang vragende partij is voor kort parkeren opa de parking van het vroegere RTT-gebouw dat daar nu toch staat te verkommeren. "Maar tot op vandaag zonder resultaat", zegt hij.

Het afsluiten van de Ketelstraat is voor de handelaars van het centrum een jammerlijke zaak. "Maar daarover kan niet meer gediscussieerd worden", zeggen Danny Vervaecke en Steven Beyens. "Voor stad moet het rondcrossen op de markt vermeden worden. Daarom stelden we voor de straat pas 's avonds vanaf 18 uur bvb af te sluiten door middel van paaltjes, maar daar gaat men niet op in."

Zich verzetten tegen Frunpark zal AZi niet meer doen. "We willen nu alleen kijken hoe we daar iets kunnen organiseren dat de bezoekers van daar naar het centrum brengt", zegt Danny Vervaecke. "Alle suggesties zijn welkom!"

AZi vindt het jammer dat Unizo nog altijd geen contact gezocht heeft met AZi. "Dat zou nochtans voor beide verenigingen goed zijn", zegt het kerncomité.

(Ivan Balliu)