Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Windmolens

De Weekbode

8 oktober 2010

Kurt Himpe (N-VA) vroeg stad de studie van Howest in opdracht van Electrawinds op te vragen. Uit die studie blijkt dat in West-Vlaanderen de bewoners niet zo negatief meer staan tegenover het plaatsen van windmolens. "De visie van de Kachtemnaren strookt daar niet mee", zei Himpe. Hij vroeg ook een stand van zaken in verband met de geplande windturbines in Kachtem en Roeselare.

Nadia Staes (SP.A) zal de studie opvragen en had ook nog goed nieus over de bestaande windmolens op de industriezone. "Het voorbije jaar was er een gevoelige vermindering van het aantal uren slagschaduw, dankzij een nadere bijstelling van de sensoren. Er zijn ook geen klachten binnengekomen over slagschaduw, wel één over geluidsoverlast. Eén ding is zeker: de afstand waarop windmolens van woonzones geplaatst worden moet verhogen", zei de schepen. Schepen Joris Claeys (CD&V) zei dat er geen plannen voor nieuwe windmolens zijn.

(Ivan Balliu)