Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wallemote voert petitie tegen verkaveling met 350 woningen

De Standaard

7 januari 2010

Inwoners van de wijken De Mol en Bosmolens in Izegem zijn niet gerust in de komst van een nieuwe verkaveling tussen de Hazelaar- en Molstraat.

De Vlaamse regering keurde in november 2008 de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Roeselare goed. Een van de uitgangspunten vormde de concentratie van de toekomstige bebouwing. Voor Izegem werden twee grote woonontwikkelingsgebieden afgebakend: een zone van 12,5 hectare aan de Hondekensmolenstraat en een van veertien hectare aan de Hazelaar- en Molstraat tussen de wijken De Mol en Bosmolens.

Concreet betekent dit dat sinds 1 januari 2010 het gebied aan de Hazelaarstraat niet langer als agrarisch maar als woongebied staat ingekleurd. Daarmee ligt de weg open voor een aantal projectontwikkelaars, waaronder Matexi, om er gespreid over verscheidene fases 350 nieuwe woongelegenheden te bouwen.

Kleine kavels

Bart Aerts van Matexi: '350 woongelegenheden op veertien hectare kan veel lijken, maar dat cijfer is ingegeven door de verplichting van het Vlaams Gewest zelf om er in een woondichtheid van 25woningen per hectare te voorzien. Dat betekent dat de oppervlakte van de kavels beperkt is en dat de bebouwing deels uit appartementen en vooral uit rijwoningen zal bestaan. Zo kunnen wij de openbare ruimte maximaal behouden en genoeg plaats geven aan groen en wandel- en fietspaden.'

In zijn masterplan voorziet Matexi in het behoud van de (historisch waardevolle) bestaande hoeve en de omliggende boomgaard en meidoornhaag. Het gebouw zou onderdak kunnen bieden aan een kindercrèche of aan een buurtwinkel.

Maar toen Matexi de plannen voorstelde, ging een aantal bewoners uit de buurt de grote impact van de mega-verkaveling op de woon- en leefomgeving beseffen. Ze verenigden zich in de Werkgroep Wallemote en startten een petitie.

Woordvoerster Danielle Deleu, die zelf in de Hazelaarstraat woont, vertolkt de voornaamste bezorgdheden.

'Op zich zijn wij niet gekant tegen de komst van de nieuwe woningen. Al stellen wij ons wel vragen bij het grote aantal en de leefbaarheid van het geheel. Wij hebben destijds gekozen om hier en niet in het stadscentrum te komen wonen omwille van de rust in dit laatste stukje groen in de buurt van het provinciaal domein Wallemote, maar het is geenszins onze bedoeling om van de wijk De Mol een tweede Sint-Martens-Latem of Knokke-Heist te maken.'

Rotonde verzadigd

'Onze voornaamste bezorgdheid betreft evenwel de ontsluiting van het gebied. 350 nieuwe bewoners brengen 350 tot 700 extra wagens met zich mee. Die moeten allemaal via de rotonde op de Rijksweg naar het stadscentrum of richting Roeselare of Ingelmunster-Kortrijk. Door de komst van het nieuwe winkelcentrum Frunpark in de Krekelmotestraat nadert de rotonde nu al haar verzadigingspunt. Als daar in de toekomst ook nog een nieuwe verkaveling aan de Hondekensmolenstraat en de nieuwe Heilig Hartkliniek in Oekene bijkomen, dan zal dat tot ellenlange files leiden op de spitsuren. Wie nu vanuit de Molstraat naar de rotonde wil, moet nu al op de goodwill van de automobilisten kunnen rekenen om eerst de Leenstraat en vervolgens de rotonde op te kunnen. We willen geen oorlog ontketenen, maar voor de verkavelings- en bouwaanvragen worden goedgekeurd, moet er eerst een concrete oplossing komen voor het mobiliteitsprobleem én voor de zwakke weggebruikers.'

Voetgangersbrug

Bart Aerts van Matexi zegt begrip te hebben voor de bezorgdheid van de bewoners. 'De ontsluiting van het nieuwe woongebied vormt inderdaad een probleem, dat wij grondig bestuderen met mobiliteitsdeskundigen. Voor het autoverkeer liggen er twee sporen open: ofwel een vijfde arm plannen op de rotonde, zodat de automobilisten rechtstreeks vanuit de Molstraat de rotonde kunnen oprijden; ofwel de aanleg van een rechtstreekse eenrichtingsverbinding (bypass) van de Molstraat met de Rijksweg (N36). Voor de voetgangers en fietsers kan de bouw van een brug of een tunnel een oplossing bieden.'

"Partners van actiecomité"

Eigenlijk voelt het schepencollege zich gesterkt door het actiecomité om bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied aan de Hazelaarstraat eerst grondig de gevolgen voor de mobiliteit aan de rotonde op de Rijksweg te onderzoeken en oplossingen uit te werken', zegt schepen van Mobiliteit Dirk Van Walleghem (CD&V). ‘Nog voor Matexi het masterplan voorstelde, hebben wij al beklemtoond dat er dient gedacht aan de ontsluiting van de wijk De Mol en aan de zwakke weggebruikers. Gemiddeld maken nu al per uur zo'n veertig fietsers gebruik van de rotonde. In die zin zijn we partners van het actiecomité.'

Het mobiliteitsvraagstuk kwam ook al ter sprake in de Commissie Openbare Werken en Verkeer en op vergaderingen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

‘AWV antwoordde dat het dossier wordt voorgelegd aan de provinciale auditcommissie voor verkeer. De optie om een voetgangers- en fietsersbrug te bouwen willen we met het provinciebestuur bespreken', zegt Van Walleghem.

Oppositieraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet al aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) vragen om een verkeerssimulatie op te maken. 

(Martin Tytgat)