Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Viering 150 jaar kanaal Roeselare-Leie: 2012 of 2022

De Weekbode

7 mei 2010

De gemeenteraad keurde een samenwerkingsprotocol goed met de gemeenten langs het kanaal Roeselare-Ooigem. Samen met enkele partners willen die gemeenten een reeks activiteiten organiseren n.a.v. de viering van 150 jaar kanaal Roeselare-Ooigem.

Maar er rijzen vragen over de datum. "Er werd in 1862 beslist dat er een kanaal zou gegraven worden, maar de opening van het kanaal was van tien jaar later. Men neemt dus een loopje met de geschiedenis. Maar 2012 is nu eenmaal een verkiezingsjaar", merkte Kurt Himpe (N-VA) fijntjes op. Burgemeester Gerda Mylle repliceerde dat het om een samenwerking tussen verschillende gemeenten gaat en dat 2012 een aanzet is tot een reeks feestelijkheden. Raadslid Himpe voegde er nog aan toe dat men blijvend moet investeren in het kanaal.

(Wouter Vander Stricht)