Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Verwarrend voor chauffeurs"

De Weekbode

10 december 2010

In de Ambachtenstraat zijn er verschillende snelheidsregimes van toepassing. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelt voor om dit beter aan te duiden of te uniformiseren.

"Wie vanuit Kachtem naar de N36 rijdt, komt verschillende snelheidsregimes tegen. Op de Kachtembrug geldt 50 km/u, wat verder in de Ambachtenstraat wordt dit 70 km/u en vanaf het kruispunt met de Abelestraat tot aan de rotonde aan de N36 is dit opnieuw 50 km/u", stelt raadslid Himpe.

Kachtembrug

"Het verkeersbord dat aanduidt dat er vanaf het kruispunt met de Abelestraat maar 50 km/u mag gereden worden, staat slecht opgesteld, te ver van de rijweg én zo goed als vlak achter een boom".

Daarom moet de aanduiding beter. "Maar op die rijweg afwisselend 50 km/u en 70 km/u laten rijden, is ook verwarrend. Vooral omdat bijvoorbeeld op de Kachtembrug niemand zich houdt aan de 50 km/u", aldus raadslid Himpe.

"Sowieso is de Ambachtenstraat een delicaat punt qua verkeersveiligheid: het is een drukke weg waar ook veel vrachtwagens rijden. Tijdens de weekends is het er extra druk ter hoogte van Top Interieur en de bezoekers die het Frunpark verlaten, komen via de Heyestraat ook in de Ambachtenstraat uit. Daarnaast zal de situatie ter hoogte van de rotonde op de N36 er niet op verbeteren als de verkaveling van driehonderd nieuwe woningen naast de wijk de Mol gerealiseerd wordt."

Raadslid Kurt Himpe signaleerde deze situatie aan de stadsdiensten die samen met de politie zullen onderzoeken welke oplossing best voorgesteld wordt. "In de eerstvolgende commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit komt de problematiek dan ter sprake", besluit hij.

(PVH)