Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Tijdelijk extra vrachtverkeer in Heibrugstraat

Het Laatste Nieuws

19 februari 2010

De aannemer die bezig is met de werken aan de collector Pastoriebeek heeft een tijdelijke opslagplaats geïnstalleerd in de Heibrugstraat. Op die plaats bemaalt hij de naar boven gehaalde aarde met kalk vooraleer ze weer onder de grond te stoppen. Volgens raadslid Kurt Himpe (N-VA) veroorzaakt die situatie heel wat overlast in de Heibrugstraat, die een eenrichtingsstraat is. "De vrachtwagens rijden de straat in de tegenovergestelde richting in en het normale personenverkeer heeft er bitter weinig plaats om uit te wijken", aldus Himpe. "Bovendien klagen de buurtbewoners over de modder die door de werken op de straat terechtkomt. Wel houdt de aannemer zich aan de afspraak om de weg veelvuldig te reinigen."

Verdraagzamer

Schepen van Openbare Werken Dirk Van Walleghem (CD&V) is het niet eens met de kritiek. "Wie daarover gaat klagen, is een "azijnsproeier", foetert hij. De aannemer heeft elders gewoon geen plaats om die, overigens verplichte, werken uit te voeren. Bovendien ligt die werkplaats slechts 25 à 50 meter diep in de straat én doet hij zijn best om de weg proper te houden. Het wordt tijd dat mensen verdraagzamer zijn, anders kunnen we nergens meer werken uitvoeren."

De werken aan de collector zullen nog duren tot de zomer.

(Piet Van Coillie)