Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Realisatie project Lavani start in 2011

De Weekbode

7 mei 2010

In Izegem wordt de realisatie van het project Lavani, ondermeer op de vroegere gronden van het bedrijf Despiegelaere, in 2011 op gang geschoten. Er komt een parking en een 15-tal woningen. Zowel op de commissie als tijdens de gemeenteraad kreeg dit project de goedkeuring.

Het bouwproject Lavani zal zich situeren aan de Nederweg ter hoogte van de voormalige fabriek Despiegelaere tussen de Molenweg en de Nederweg.

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) stelde het project voor. "Het is op grond van de intercommunale WVI die voorstelt om met één projectontwikkelaar te werken. Er zijn in het gebied 15 woonentiteiten voorzien en de WVI wil een groenzone creëren in dit stedelijk binnengebied. Er is ook een uitbreiding voorzien van de parking naast de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord die aan de Kruisstraat is gelegen. Inrijden via de Kruisstraat en de site verlaten via de Nederweg wordt hierbij voorgesteld. Men wil naar een parking van 77 wagens gaan. De bouwvergunning is in aanvraag en de realisatie kan allicht volgend jaar starten als het subsidiedossier is goedgekeurd."

Geen bouwverplichting

Raadslid Kurt Himpe (N-VA) pleitte op de commissie en tijdens de gemeenteraad ervoor om geen bouwverplichting op te leggen aan de vrije kavels. "Dat kan via de stedenbouwkundige voorschriften vormgeving en typologie opgelegd worden. Het probleem bij het uitrijden aan de Nederweg blijft de verminderde zichtbaarheid."

De voorrangsregel aan het kruispunt van de Mandelstraat ter hoogte van de Nederweg werd ook geëvalueerd. Raadslid Leona Declercq (SP.A) was van mening dat daar weinig ongevallen gebeurden. "Op dit kruispunt wordt de voorrang van rechts het meest nageleefd van de Izegemse wegeninfrastructuur. Ik stel voor om die verkeersregeling ongewijzigd te laten." De commissie ging daar unaniem mee akkoord.

Commissaris Martin Courtens liet de commissie weten dat er aan De Leest een probleem is ontstaan van rondrijdende bromfietsers. "Op het plein voor de ingang van De Leest kwam het tot aanrijding van twee brommers met lichamelijke letsels. We voorzien daarom een POA-project aan de Krekel en aan De Leest. POA staat voor probleemoplossende aanpak. We gaan de strijd aan met het vandalisme. Als op 1 mei het Krekelbad weer zijn deuren opent, gaan we naar dagelijks toezicht van een drietal uur."

(Luc De Backere en Wouter Vander Stricht)