Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oud postgebouw staat te verloederen

De Weekbode

3 september 2010

Het dossier van het voormalig postgebouw zorgde voor het meest geanimeerde punt op een anders magere agenda.

De gemeenteraad startte met een minuutje stilte voor gewezen commissaris Marc Van Caneghem en sportraadvoorzitter Jan Derluyn die deze zomer overleden zijn. Daarna kabbelde de raad rustig verder. Het punt van het voormalig postgebouw, bijgevoegd door Kurt Himpe (N-VA), was dat met het meest nieuwswaarde.

Het voormalige postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron De Pélichystraat staat er al jaren verloederd bij en het ziet er volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) niet naar uit dat het dossier op korte termijn een goede afloop zal kennen.

Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981 gebruikt door De Post. In 1981 werd het gebouw beschermd als monument om reden van artistieke waarde. Maar sinds het in particuliere handen kwam, is de staat van het gebouw er enkel erger op geworden. “In 1998 werd de eigenaar van het pand gerechtelijk vervolgd en veroordeeld wegens verwaarlozing van een beschermd monument. Sinds midden 2002 is het gebouw opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen.

Raadslid Himpe stelde de voorbije jaren al een reeks schriftelijke vragen over de problematiek, vooral over de stabiliteit van het gebouw. “In 2008 werd na een vraag van het raadslid de buitenstaat van het gebouw nog helemaal gecontroleerd door de technische dienst. De stadsdiensten verzekeren dat ook de toestand anno 2010 geen probleem vormt inzake stabiliteit, maar het blijft uiteraard een zeer spijtige zaak dat zo’n historisch gebouw in het Izegemse centrum er verloederd bij staat”, aldus Kurt Himpe.

“Nu blijkt dat de eigenaar van het pand (Lieven Goeminne, gewezen uitbater van Future Sound, red) al een tijdje administratief uitgeschreven is en dus administratief niet meer bestaat”, weet raadslid Himpe. “Dat vergemakkelijkt de zaak natuurlijk niet en volgens het Izegemse stadsbestuur zijn er geen wettelijke middelen meer om op te treden”.

Kurt Himpe vroeg daarom om te bekijken of de stad het pand niet kon onteigenen. Burgemeester Gerda Mylle legde uit dat ze ook meer dan verveeld zitten met het dossier en dat er al heel wat initiatieven terzake werden genomen. Zo was de huisvestingsdienst bereid om daar mee te investeren en het pand om te bouwen tot een appartementsblok. Iets waarmee de eigenaar destijds ook al begonnen was. Hoewel de eigenaar - door domiciliefraude - officieel "niet meer bestaat" zat het stadsbestuur al met hem rond tafel.

(Wouter Vander Stricht)