Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Oude Post staat te verloederen"

Het Nieuwsblad

1 september 2010

Nadat eerder al twee winkels in de Gentsestraat door de eigenaar in de steek werden gelaten en het stadsbestuur ze noodgedwongen moest slopen, blijkt nu ook de oude Post aan zijn lot overgelaten te worden. 

Slopen is niet aan de orde wat de oude Post betreft, op de hoek van de Roeselaarse- en de Baron de Pélichystraat. Het gaat om een beschermd monument. Niettemin dreigt het gebouw uit 1897, te verkommeren. De eigenaar blijkt immers verdwenen.

Het hoekpand was tot in 1981 in gebruik door De Post. Nadat die zijn intrek nam in het administratieve complex in de Dirk Martenslaan kwam het gebouw in particuliere handen. Het fungeerde als videotheek en horecazaak. Intussen staat het al jaren leeg.

Monument

Nog in 1981 werd het beschermd als monument, wegens de artistieke waarde. Toch bleef het verkommeren, tot een rechter in 1998 de eigenaar verplichtte de oude Post in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. Na een procedureslag -dwangsom per dag vertraging van de herstelling incluis- werd de oude Post toch aangepakt. Het opvallende torentje waarop een windwijzer met posthoorn prijkt, straalde weer als vanouds.Toch gaat het met het bouwwerk terug naar af en sinds 2002 is het bouwwerk opgelijst in de inventaris van leegstaande panden.

"De staat van het pand is niet onmiddellijk een probleem", zegt raadslid Kurt Himpe (N-VA), die de kwestie maandagavond aankaartte op de gemeenteraad. "Dat werd door de technische dienst twee jaar geleden gecheckt. Ook nu is de stabiliteit nog niet in gevaar, maar het blijft een spijtige zaak dat zo'n historisch gebouw pal in het centrum er verloederd bij staat."

Eigenaar spoorloos

Een oplossing is niet onmiddellijk in zicht, want de eigenaar blijkt administratief niet meer te bestaan. "Dat vergemakkelijkt de zaak natuurlijk niet. Volgens het Vlaams Gewest kan worden overgegaan tot onteigeining als er gevaar bestaat voor verval of zware beschadiging. De Vlaamse regering kan, na advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, machtiging verlenen tot onteigening door de stad. In 2006 al gaf deze commissie een gunstig advies, maar blijkbaar is het stadsbestuur niet bereid daaraan mee te werken."

Openstaande rekeningen

"We kunnen moeilijk elk pand onteigenen waar problemen rond zijn", kaatst burgemeester Gerda Mylle (CD&V) de bal terug. "De eigenaar lijkt van de aardbodem verdwenen. We weten om wie het gaat, maar het lukt niet om een vaste verblijfplaats van de man vast te laten stellen. Dat maakt het ook moeilijk om de deurwaarders hun werk te laten doen. Er zijn immers openstaande rekeningen wegens leegstand. Niet alleen van de oude Post, maar ook van een handelszaak daartegenover die hij bezit. De oude Post kan nochtans een mooie toekomst tegemoetgaan, bijvoorbeeld als horecazaak of als er een overeenkomst gemaakt wordt met de huisvestingsmaatschappij die er sociale flats zou kunnen in onder brengen", besluit de burgemeester.

(Frank Meurisse)