Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA blijft bezorgd over verkeersafwikkeling op de nieuwe verkaveling

De Weekbode

9 april 2010

Bouwpromotor Matexi verspreidde in Izegem een folder waarin informatie gegeven wordt over de plannen voor de nieuwe verkaveling tussen de woonwijken De Mol en de Bosmolens. In de folder stelt de bouwpromotor dat er grote aandacht wordt besteed aan de verkeersafwikkeling. Maar de N-VA - gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat blijven vraagtekens plaatsen bij de oplossingen.

Twee oplossingen

Het bouwproject met 350 woningen stoot bij een groot aantal buurtbewoners op weerstand. Matexi start nu een informatiecampagne over de verkeersafwikkeling en stelt dat in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer voorlopig twee scenario's naar voren kwamen om de verkeersafwikkeling van de nieuwe en de bestaande wijk te optimaliseren: een vijfde tak op de rotonde of een invoegstrook vanuit de Molstraat rechtstreeks op de N36 richting Harelbeke. "Deze oplossingen nemen echter niet weg dat de rotonde op het kruispunt van de N36 met de Krekelmotestraat en de Leenstraat nu al verzadigd is. Het verkeer rechtstreeks of onrechtstreeks op de bestaande rotonde afleiden, zal deze problematiek niet oplossen, maar wel vergroten", aldus Himpe. 

Kostenplaatje

"In een antwoord op een parlementaire vraag die ik liet stellen, antwoordde Vlaams minister Hilde Crevits dat recent verschillende verkeerstellingen plaatsvonden en dat tijdens piekmomenten de verzadiging van de rotonde bereikt is. Volgens de minister zijn aanpassingen aan de rotonde momenteel nog niet voorzien. Wel zal het probleem van toenemende verkeersbewegingen ter hoogte van de rotonde verder opgevolgd worden." Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe is de kostprijs van de aanpassing van de rotonde uiteraard een heikel punt. De realisatie van de rotonde kostte toentertijd 770.000 euro.