Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuwe raad van bestuur VMSW

Woonwoord

April 2010

Als publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) opereert de VMSW onder de verantwoordelijkheid van een raad van bestuur. Op 12 februari 2010 heeft de Vlaamse Regering voor die raad van bestuur een aantal nieuwe leden aangesteld. De dames Hilde Masschelein, Karin Temmerman, Karin Van Mossevelde en Sabine Vermeulen en de heren Tom De Saegher, Gunther Janssens, Steven Vandeput, Jan van der Vloet en Peter Renard maken nu deel uit van de raad van bestuur. Mevrouw Ann Willen en de heren Luc Faveyts, Eddy Pannecoucke en Hubert Lyben (gedelegeerd bestuurder) hadden al zitting in de raad.

De heer Steven Vandeput werd benoemd tot voorzitter van de VMSW en mevrouw Karin Van Mossevelde tot ondervoorzitter. De heer Christian De Witte werd aangesteld als regeringsafgevaardigde voor de Vlaamse minister bevoegd voor het beleidsveld Wonen en de heer Kurt Himpe als regeringsafgevaardigde voor de Vlaamse minister bevoegd voor het beleidsdomein FinanciŽn en Begroting.