Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minder slagschaduw door windmolens

Het Nieuwsblad

30 januari 2010

In een brief aan de bewoners in de buurt van het Kachtemse industrieterrein Mandeldal kondigt exploitant Electrabel (EGPF) maatregelen aan om de slagschaduw veroorzaakt door de twee fel omstreden windmolens te beperken. Maar sommigen twijfelen nu al aan het nut van de ingreep.

Al sinds de installatie van de twee windmolens regent het klachten van buurtbewoners over slagschaduw en geluidshinder. Het stadsbestuur van Izegem schaarde zich achter het protest en na een vergadering met het stadsbestuur en enkele buurtbewoners lijkt Electrabel nu toch bereid om een toegeving te doen.

De exploitant zal de sensoren scherper afstellen, zodat de windmolens vanaf 3februari bij felle zon stilvallen tussen 9.30 en 10.30 uur in de voormiddag en van 12 tot 18 uur in de namiddag. Op die manier zou het risico op hinder door slagschaduw sterk verminderd worden.

Toch wordt de maatregel niet op algemeen applaus onthaald. Robert Nolf, één van de voortrekkers in de strijd tegen de windmolens, twijfelt aan het nut ervan. "Wij wonen in de Mandelmeersenstraat en ervaren de grootste hinder tussen 11 tot 12 uur! Om effect te hebben voor alle bewoners in de buurt zouden de windturbines dus eigenlijk van 9.30 tot 18 uur moeten stilvallen", vindt Nolf.

Electrabel laat wel de mogelijkheid open om de instellingen van de slagschaduwmodule verder aan te passen aan de ervaringen van de bewoners die een logboek bijhouden.

Kurt Himpe (N-VA) wijst er bovendien op dat de maatregel geen oplossing biedt voor de geluidsoverlast door de windmolens.

(Martin Tytgat)