Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Leegstand bestrijden

De Streekkrant

20 oktober 2010

Eind augustus lanceerden gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Filip Motte het actieplan "Winkel in Izegem". Daarmee willen ze het aantal leegstaande winkelpanden in Izegem aanpakken. Ondertussen is het een en ander in werking gezet.

Met het actieplan wil de Izegemse N-VA enerzijds de Izegemnaren en de mensen van de omliggende gemeenten oproepen om te winkelen in Izegem en anderzijds nieuwe investeerders oproepen om een winkel in Izegem op te starten. Concrete plannen zijn er nog niet, maar ondertussen is er al wat vooruitgang geboekt.

"Op 2 september heb ik het actieplan voorgesteld aan de Stedelijke Economische Raad", zegt Kurt Himpe. "Schepen van Lokale Economie Joris Claeys had ons daarvoor uitgenodigd en het actieplan werd er positief onthaald".

Op de gemeenteraad werd ondertussen een budgetwijziging goedgekeurd, waarin 10.000 euro extra wordt voorzien voor de promotie van het handelscentrum. "Iets wat onze fractie uiteraard toejuicht, gezien het budget nu 30.000 euro bedraagt", zegt Himpe.

"Naar aanleiding van de begroting 2011 zullen we ook vragen om een reeks voorstellen uit het actieplan effectief uit te voeren, zoals een gedeeltelijke of eenmalige vrijstelling van de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk." Die maatregel zou van toepassing kunnen zijn op handelaars die een handelspand hebben in straten die door openbare werken getroffen werden of alle Izegemse handelaars in het centrum, eens de werken daar beŽindigd zijn. 

Vraag blijft evenwel of de huurprijzen in handelspanden te hoog liggen of dat er gewoon minder zelfstandigen dan vroeger zijn.

(VADU)