Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kachtem blijft vechten tegen windmolens

Het Nieuwsblad

30 september 2010

De studie van Howest in opdracht van Electrawinds over pro en contra de installatie van windmolens, wordt in Kachtem met de nodige scepsis bekeken. 'De cijfers in Izegem zien er helemaal anders uit dan elders', zegt Nick Verschoot.

'Het is jammer dat in deze studie alles en iedereen over dezelfde kam wordt geschoren', stelt Nick Verschoot vast. Hij kon de studie van Howest inkijken. 'Izegem blijkt een buitenbeentje als je alles op een rijtje zet.'

Vier studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen hielden een enquête bij ruim 800 mensen. Ze polsten in Ieper, Kortrijk, Brugge en ook Izegem naar hun houding tegenover de windmolens in de buurt. Uit de bevraging werd afgeleid dat 60 procent van de omwonenden voorstander is van de komst van windmolens. Na de effectieve plaatsing blijkt dat nog een kleine 10 procent extra voorstander wordt.

Groene energie?

'Voor Izegem gaat dit echter niet op', zegt Verschoot. 'Ruim een derde van de ondervraagden zijn géén buurtbewoners, maar wonen in het centrum van de stad. Voordat de windmolens er hier stonden, keek 40 procent er positief tegenaan en 14 procent negatief. In de drie andere steden was dat gemiddeld 62 procent positief en 6 procent negatief. Nu ze er staan, is in Izegem 46 procent van de mensen pro en 19,5 contra, waar dat in de andere plaatsen evolueert tot 73 procent positief en 4 procent negatief.'

Verschoot leidt uit de bevraging ook af dat de inplanting van de molens op Kachtemse bodem een impact heeft op de houding van de bewoners naar de toekomst toe. 'Minder dan elders zijn hier voorstanders van uitbreiding van het windmolenpark te vinden. Bij twee derden van de ondervraagden in Izegem doet de komst van de windmolens het geloof in groene energie afnemen. Het windmolenproject is dus duidelijk niet geslaagd.'

Met het oog op de komst van nieuwe windturbines tussen Roeselare en Kachtem organiseerde Nick Verschoot samen met enkele andere Kachtemnaars al een infoavond.

Raadslid Kurt Himpe (N-VA) kaart naar aanleiding van de enquête de kwestie ook nog eens aan op de gemeenteraad, maandag. 'Ik wil weten of het stadsbestuur bereid is de studie op te vragen en deze te toetsen aan de plaatselijke situatie. Aangezien Electrawinds zelf verklaart dat de studie heel belangrijk is en de resultaten van de studie haaks staan op de bevindingen van de buurtbewoners in Kachtem, is het opportuun om de studie grondiger te kunnen bekijken.'

Het raadslid wil ook nog nagaan wat de stand van zaken is omtrent de plannen voor de extra turbines op de grens van Roeselare en Kachtem en of er nog andere exploitanten zinnens zijn turbines op Izegemse bodem of in de onmiddellijke omgeving te bouwen.

(Frank Meurisse)