Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Jeugdbeleid door blauwe bril

De Weekbode

12 november 2010

Enkele jongeren van de jeugdraad wachtten maandagavond de raadsleden op. Ze schonken hen een blauw papieren brilletje. Een jeugdbril om te kijken naar het toekomstige beleid. Want de jongeren vroegen zich af hoe het verder moet na 2013. Ondertussen werd het jeugdbeleidsplan 2011-2013 wel goedgekeurd.

Rik Baert (Vlaams Belang) was verontschuldigd voor de gemeenteraad. De renovatie van de bieb, die in maart volgend jaar moet starten, werd goedgekeurd. 510.000 euro en een ervaren architect in deze materie zouden de bieb een heel andere look moeten geven. De kenmerkende koepel blijft, maar wordt vervangen door een energiezuiniger exemplaar (35.000 euro). Verder wordt er meubilair vervangen (205.000 euro), zijn er timmer- en schilderwerken voor respectievelijk 93.000 en 111.000 euro. De elektriciteit wordt voor 34.000 euro onder handen genomen. Ruwbouw vraagt een investering van 23.000 euro, automatische schuifdeuren nog eens 18.000 euro. "De renovatie was zeker nodig", aldus Kurt Himpe. "Alleen jammer dat de Plantynzaal verdwijnt."

In het nieuwe PPS-project op de Melkmarkt voorziet de stad in de toekomst nieuwe vergaderruimtes pal in het centrum. Filip Buyse had vragen bij het cultuurcafé. Schepen Duhamel: "Je zal er een koffie kunnen drinken, maar we gaan geen concurrentie vormen voor de horeca...", benadrukte hij.

Een volgend hot item op de gemeenteraad waren de wegenwerken en de coördinatie ervan. Dit naar aanleiding van de goedkeuring van wegen- en rioleringswerken aan Dam, Reperstraat en Kouterweg. Zowel Noël Vansteeland als Geert Bourgeois hadden daar openlijk vragen bij. "Wij weten ook wel dat de schepen er heel wat tijd in stopt, maar wat nu gebeurt kan niet." Schepen Dirk Van Walleghem zei vrij machteloos te staan. "Ik vergader uren met die mensen om alles op elkaar afgestemd te krijgen, maar de ene nutsmaatschappij weigert soms vlakaf om met de aannemer van een andere maatschappij te werken. Het is een oud zeer dat niet makkelijk opgelost geraakt." De oppositieleden opperden om met boetes te werken. "Die nutsmaatschappijen schuiven de schuld naar elkaar door of verwijzen naar het weer."

Het jeugdbeleidsplan werd maandag goedgekeurd door de Izegemse gemeenteraad. Zoals hierboven aangehaald vonden de mensen van de jeugdraad het jammer dat na 2013 de jeugd geen eigen beleidsplan meer krijgt, maar dat dit (wettelijk verplicht) ingekapseld wordt in een algemeen strategisch beleid. Bert Maertens (N-VA) vond het wel spijtig dat er in het huidige jeugdbeleidsplan van de decentralisatie van de speelpleinwerking geen werk werd gemaakt. "is dit geen gemakkelijkheidsoplossing?" vroeg hij zich luidop af. "Vroeger was het wel mogelijk om op diverse speelpleinen in Izegem een werking uit te bouwen tijdens de schoolvakantie". Schepen van Jeugd Nadia Staes (SP.a) vond het ook spijtig, maar was resoluut in haar antwoord. "We kampen gewoon met een gebrek aan monitoren om er diverse werkingen op na te houden. We overwegen wel om met mobiele speelpleinwerking uit te pakken, waarbij op bepaalde dagen of weken ook op andere plaatsen activiteiten zullen plaatshebben."

(Wouter Vander Stricht)