Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Izegemnaren negatiever over de windmolens"

De Weekbode

1 oktober 2010

Volgens een studie van Howest in opdracht van Electrawinds zouden bijna zestig procent van de buurtbewoners van windturbines in onze provincie voorstander zijn van de komst van windmolens en eenmaal die er staan stijgt het aantal voorstanders. "Jammer dat de studie alle steden en gemeenten over dezelfde kam scheert in haar eindconclusies", zegt Nick Verschoot van het Kachtemse comité tegen de komst van windmolens. "Izegem is wel degelijk een buitenbeentje in die studie en hier ligt het percentage voorstanders duidelijk lager." Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) doet daarover een interpellatie in de gemeenteraad van maandag.

Nick Verschoot keek de studie van Howest in en kwam tot een heel andere conclusie dan Howest, die 811 mensen uit de buurt van windturbines in Brugge, Kortrijk, Ieper en Izegem ondervroeg.

"Eerst en vooral zijn 36,7 procent van de ondervraagden mensen die in het centrum van de stad wonen en niet in de nabijheid van windturbines", zegt Nick Verschoot. "Vóór de windmolens er stonden was 40 procent van de ondervraagden positief en 1 procent negatief, in de andere locaties is dat 62 procent positief en 6 procent negatief. Nu ze er staan zijn 46 procent van de Izegemse ondervraagden positief en 19,5 procent negatief, in de andere steden is dat respectievelijk 73 en 4 procent. De negatieve reacties gaan overal achteruit, behalve in Izegem waar die sterk toenemen. In onze stad staat 38 procent positief tegen de uitbreiding van het windmolenpark en evenveel negatief, in de andere locaties is dat 60 en 18 procent. Bij ons is het bewustzijn van groene energie bij 33 procent toegenomen, bij 67 procent niet (niet geslaagd dus), in de andere locaties is dit 41 tegen 59. In Izegem denkt 28 procent meer na over groene energie, in de andere locaties 40 procent. En tenslotte verklaren 23,6 procent van de Izegemnaren dat ze hinder ondervinden van de windturbines, terwijl dat in de andere locaties maar 3 procent is. Izegem is dus wel degelijk een buitenbeentje in die studie."

Toestand in Kachtem

Naar aanleiding van die studie van Howest zal raadslid Himpe schepen van Milieu Nadia Staes (SP.A) interpelleren. "Ik wil de schepen enkele vragen stellen", zegt Kurt Himpe. "Aangezien Electrawinds zelf verklaart dat deze studie zeer belangrijk is en de resultaten van de studie haaks staan op de bevindingen van de buurtbewoners in Kachtem, is het opportuun om deze studie grondiger te kunnen bekijken qua werkwijze, vraagstelling en resultaten. Is het stadsbestuur bereid om deze studie op te vragen en te vergelijken met de situatie in Izegem? Wat is de stand van zaken in verband met de plannen voor het plaatsen van windturbines in Kachtem en op de grens van Roeselare en Kachtem? Zijn er intussen nog andere exploitanten die plannen hebben om windturbines te plaatsen op het Izegemse grondgebied of in de nabijheid van Izegem?"

(Ivan Balliu)