Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Infrabel beveiligt spoorlijn in Emelgem

Het Nieuwsblad

19 mei 2010

De spoorlijn Brugge-Kortrijk zal ter hoogte van de dorpsbrug in Emelgem extra beveiligd worden. De spoorlijn is op die plaats heel toegankelijk. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) kaartte de kwestie eerder al aan bij Infrabel. De spoormaatschappij analyseerde de omgeving en stelde vast dat de spoorlijn Brugge-Kortrijk in Emelgem heel toegankelijk is. De spoorweginfrastructuur is een verhoogd risico. Daarom brengt Infrabel aan beide kanten van de spoorlijn een betere omheining aan.

"Op die plaats dwarsen ook nog altijd heel wat mensen het spoor. Wandelaars en lopers op het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie gebruiken die plaats om de spoorlijn te dwarsen. Zo kunnen ze hun weg op het fiets- en wandelpad achter het kasteel Blauwhuis vervolgen", stelde het raadslid zelf nog vast. "Door een afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn wordt de mogelijkheid om het spoor te dwarsen al heel wat kleiner."

Op die beruchte plaats was er vroeger een onbewaakte overweg. Die werd echter jaren geleden opgedoekt.

"Volgens Infrabel zullen deze werken wel een tijdje duren. In afwachting zal er vaak toezicht zijn", zegt het raadslid.

Kurt Himpe stuurde ook aan op maatregelen omdat er op die plaats enkele pogingen tot of effectieve zelfdodingen waren. "In de periode 2005-2008 gebeurden er in totaal 12 zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding langs de spoorlijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van Izegem en Roeselare. Dat is af te lezen uit statistieken van de politiezone Riho."

"Ook waren er in die tijdspanne een 25-tal meldingen waarbij de melder een vermoeden had dat iemand zich van het leven zou beroven. De betere beveiliging kadert bijgevolg ook in het actieplan van Infrabel om het aantal zelfdodingen terug te dringen", besluit Kurt Himpe.

www.preventiezelfdoding.be

(Frank Meurisse)