Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gezin- en seniorenzorg komt straks naast Iso

De Weekbode

25 juni 2010

Aan het begin van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit mocht architect Dirk Moerman uitleg geven bij de plannen voor de bouw van nieuwe kantoren voor de dienst Gezin- en Seniorenzorg van het OCMW. De werken zullen starten in september en tegen zomer 2011 kan de dienst dan de verhuiswagen laten aanrukken.

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) leidde het agendapunt in door te stellen dat er in de Kokelarestraat nu al plaatstekort is. "Naast de gezin- en seniorenzorg zal op termijn ook plaats zijn voor de hulpverlening van het sociaal huis 't Antwoord. In de nabijheid van het lokaal dienstencentrum De Leest is dat een logische keuze qua inplanting. Als het sanitair van zaal Iso een grondige renovatiebeurt heeft ondergaan, dan pleit ik ervoor om ze veel frequenter te gebruiken dan nu het geval is. Omdat het OCMW al de boerderij op het Patersdomein aankocht, besliste het stadsbestuur om deze aanpassing uit eigen budget te halen."

Architect Dirk Moerman had het over een kostenplaatje van 732.000 euro, btw inclusief. "Voor dat bedrag kunnen we met een sobere bouwstijl acht burelen plus een vergaderruimte realiseren waar twaalf medewerkers aan de slag kunnen. Door met koepels te gaan werken willen we maximaal van natuurlijk licht gaan profiteren."

Bewonersvergadering

De schepen van openbare werken kwam nog eens terug op de bewonersvergadering van maandag 14 juni in zaal Nele. Daar werden de plannen voorgesteld voor de Meensestraat, Krekelstraat, Slabbaardstraat-Noord en Sint-Pietersstraat. "De opmerkingen over het moeilijk parkeren in de Krekelstraat aan het snijpunt met de Burgemeester Vandenbogaerdelaan met de daar ontworpen laad- en loszone zorgde voor een aangepast ontwerp. Studiebureau Demey uit Roeselare liet het ontwerp digitaal in het stadhuis toekomen. Hoewel vanaf de Sint-Amandsstraat en de Sint-Pietersstraat het doorgaand verkeer nu rechts van de straat moet parkeren, is er op het laatste stuk van de rijweg een asverschuiving gepland en kunnen er een drietal wagens links gaan parkeren vóór hun eigen garage. De laad- en loszone werd wat oostwaarts opgeschoven."

Mezegemstraat

Raadslid Kurt Himpe (N-VA) vond dat het in de Mezegemstraat rond het snijpunt met de Rhodesstraat niet verkeersveilig was. "De autobestuurders die uit de richting Roeselare over de brug van de E403 komen en naar Kachtem toe rijden houden daar een te hoge snelheid aan. Er zijn daar heel wat wandelaars en fietsers die een route volgen en daar een knooppunt op hun weg vinden. Daar is ook geen fietspad aangelegd. Uit de statistieken van de politie blijkt dat er zich al enkele ongevallen met lichtgewonden voordeden." Commissaris Courtens liet weten dat zijn agenten de situatie ter plaatse gaan controleren met een bijkomende snelheidscontrole. "Ik denk dat een aanpassing zich dan zal opdringen en ik stel voor om een deel van de tweesprong naast de vluchtheuvel te elimineren. De rijweg is breed genoeg om twee rijvakken af te bakenen en de omweg is niet zo groot."

De schepen liet ook weten dat de vernieuwing van de Dam, Reperstraat en Kouterweg allicht in uitvoering gaan in het voorjaar van 2011. "Het aanbrengen van een nieuwe KWS-laag zal enkel voor de Hollebeekstraat kunnen omdat het budget 2010 bijna op is." Voorzitter Kurt De Guffroy (CD&V) was van mening dat de Katteboomstraat de eerste prioriteit zou mogen krijgen omdat het verkeer daar veel drukker is.

(Luc De Backere)