Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Elk uur slagschaduw is er één te veel"

De Weekbode

5 februari 2010

Na overleg met het stadsbestuur, de provincie en een delegatie van de bewoners besliste Electrabel maatregelen te nemen om het aantal uren slagschaduw veroorzaakt door de twee windturbines op het industrieterrein Mandeldal te verminderen. Tussen 9.30 en 10.30 uur en tussen 12 en 18 uur wordt er vanaf 3 februari slagschaduw vermeden.

Actievoerder Robert Nolf en Geert Clarysse zijn daar echter niet tevreden mee. "Dat is een verbetering voor een groot aantal omwonenden, maar in de Mandelmeersenstraat waar wij wonen, blijven we nog altijd met één uur slagschaduw per dag zitten. Toch eigenaardig dat precies degenen die voor de betrokken bewoners acties voerden en ijverden tegen de windmolens, nog wel met slagschaduw blijven zitten", klinkt het wat cynisch.

Er waren heel wat klachten van bewoners in de nabijheid van de twee windturbines op het bedrijventerrein Mandeldal, meer bepaald op de gronden van de bedrijven Olivier en Ghekiere. Stad speelde die klachten door aan Electrabel, maar er veranderde niets. Stad bleef echter niet bij de pakken zitten en organiseerde een overlegvergadering op het stadhuis met Electrabel, provinciebestuur en een delegatie van de buurtbewoners. Na die overlegvergadering besloot Electrabel de instellingen van de slagschaduwsensoren te wijzigen. Vanaf 3 februari zal het grootste deel van de slagschaduw in de woonzones sterk verminderen tussen 9.30 en 10.30 uur en 12 en 18 uur.

Logboek bijhouden

Electrabel laat het daar niet bij en wil de evolutie van de slagschaduw op de voet volgen. Daarom vragen ze of enkele omwonenden een logboek zouden willen bijhouden en de nog optredende momenten van slagschaduw registreren. Wie dit wil doen kan een e-mail sturen naar environment.renewables@electrabel.com. Ook indien je vragen hebt over de werking van dit systeem, kan je op dit e-mailadres terecht. Maar de Kachtemnaren kunnen met hun klachten ook nog terecht bij de milieudienst op het stadhuis, tel. 051 33 73 19, e-mail milieudienst@izegem.be.

"Eindelijk geeft de exploitant toe dat er een probleem is", zegt gemeenteraadslid Kurt Himpe. "Dat neemt echter niet weg dat de windturbines op een verkeerde plaats ingeplant zijn. De slagschaduw is maar één probleem, er is ook nog de geluidsoverlast en veel van die klachten zijn vastgesteld door de milieucel van de politiedienst RIHO."

Robert Nolf en Geert Clarysse, allebei uit de Mandelmeersenstraat in Kachtem en actievoerders van het eerste uur, zijn maar half tevreden. "Ik heb slagschaduw tussen 10.45 en 12.30 uur en precies die uren zullen de windmolens met de nieuwe instellingen wel draaien. Net Geert en ik, die al die tijd voor de Kachtemnaren actie voerden tegen de windmolens, vallen nu uit de boot. Ik was op die vergadering met stad en Electrabel en ik heb dat aan de mensen van Electrabel nog eens duidelijk gezegd. Blijkbaar luisteren ze niet naar mijn argumenten. Waarom, weet ik niet. Op die vergadering had ik ook de indruk dat de vertegenwoordigers van de provincie eerder de kant van Electrabel kiezen. En we blijven ook zitten met die geluidsoverlast. Ik zal met Geert verder actie blijven voeren tot die windmolens stil liggen van 9.30 tot 18 uur en onze buurt geen slagschaduw meer heeft."

"Het blijft afwachten"

"Het is afwachten of ze nu ook nog dat laatste restje slagschaduw, waar mijn buurt last van heeft na de aanpassingen, zullen wegwerken", zegt Geert Clarysse. "Maar voor mij is één uur slagschaduw er nog één te veel. Het blijft afwachten, want Electrabel heeft al zoveel beloften gedaan. Bovendien zullen de molens binnen een maand weer op volle toeren draaien, want dan is er tot in het najaar geen slagschaduw meer. Wat er daarna zal gebeuren, valt af te wachten."

Het schepencollege heeft de milieuvergunning voor twee nieuwe windmolens geweigerd, omdat er geen juiste analyse van de hinderaspecten kon gemaakt worden en ook omdat mend e bouw van deze Aspiravi-turbines in een geheel van bijkomende windturbines op het grondgebied van Roeselare moet kaderen.

(Ivan Balliu)