Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Een unieke kans voor Izegem"

Het Nieuwsblad

22 december 2010

Het schepencollege van Izegem hoopt twee panden in de Ketelstraat te kunnen aankopen. De panden, die aangewend zouden worden voor uitbreiding van de bib en voor een nieuw PPS-project, staan te koop via een immo-kantoor. 

'We hebben de smaak van PPS-projecten te pakken', zei schepen van FinanciŽn Frank Duhamel maandagavond tijdens de begrotingszitting van de gemeenteraad glimlachend. Amper twee weken geleden werd een groots PPS-project tussen de Korenmarkt en de Melkmarkt voorgesteld. Nu heeft het schepencollege haar ogen laten vallen op twee panden, op de hoek van de Ketelstraat en de Korenmarkt.

Uitbreiding bib

'De locatie biedt diverse mogelijkheden. Stedenbouwkundig zijn er tot drie bouwlagen toegelaten en de panden sluiten achteraan aan op de bib. Het huis in de Ketelstraat 3 staat officieel te koop, officieus vernamen we dat ook het hoekpand te koop staat. We moesten snel handelen', aldus Duhamel die tijdens de bespreking de documenten van de panden liet uitdelen.

De melding van de koopopportuniteit van de woningen kwam zo plots dat de raad niet meer vooraf kon worden ingelicht. De vergadering werd na toelichting dan ook even geschorst zodat de raadsleden overleg konden plegen omtrent de panden.

'Het is een mooie kans om de succesvolle werking van de bibliotheek uit te breiden', vertolkte Kurt Himpe de mening van de N-VA. 'Maar in het PPS-project moet er een maximale invulling voor de bibliotheek komen, met vergaderruimte voor verenigingen en om de functie van de bibliotheek maximaal te laten spelen. Beide panden moeten in zo'n constructie gekocht worden. Op die manier kan er een uitbreiding naar de Korenmarkt komen.'

Voorkooprecht

Volgens fractieleider Kurt Himpe moet de beheerraad van de bibliotheek ook zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van deze plannen en de renovatieplannen moeten eventueel worden stilgelegd.

Voor de aankoop van de huizen is 465.000 euro extra ingeschreven in het budget 2011. 'Momenteel wordt volop onderhandeld met het immobiliŽnkantoor. Het zou geen teken van goed bestuur zijn als we niet minstens zouden overwegen de panden te kopen. Bovendien heeft de stad ook voorkooprecht.'

'Drie legislaturen geleden wijzigden we de grondbestemming naar openbaar nut', kwam burgemeester Gerda Mylle (CD&V) nog even tussenbeide. 'Iedereen keurde dit met het oog op de toekomst unaniem goed.'

Tijdens de raad werd ook duidelijk dat de gemeentebelastingen onveranderd blijven. De oppositie vond dat je uit het voorliggende budget 2011 kon opmaken dat de legislatuur bijna ten einde is.

(Frank Meurisse)