Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Discussie over containerpark

De Weekbode

5 november 2010

De commissie openbare werken en mobiliteit kreeg met zestien punten een gevulde agenda ter bespreking. Voor de wijziging van de verkeersregeling ter hoogte van het containerpark aan de Lodewijk De Raetlaan waren de meningen verdeeld.

Het was commissaris Martin Courtens die aan de commissie het voorstel deed om de middenstrook daar vrij te houden voor de voorsortering van de wagens die vanuit Izegem links willen afslaan om het containerpark op te rijden. "De breedte van de rijweg is er negen meter. Een vak voor een wachtrij is daar zeer goed mogelijk. Met een snelheidsbeperking tot vijftig km per uur kan het verkeer zich daar zonder ongevallen afwikkelen. Aan de zijde vanuit Kachtem ter hoogte van de bandencentrale Vandekerckhove komt een zone "verboden stilstaan en parkeren".

"File midden de weg is gevaarlijk"

De opmerkingen van diverse commissieleden waren eensluidend. "Als een bestuurder die al een hele tijd in de wachtrij staat ziet dat wagens komend vanuit Kachtem vlot naar rechts het containerpark binnenrijden, zal hij niet gelukkig zijn."

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) zei dat het nieuwe reglement pas in werking zal treden in maart van volgend jaar met het maaien van de eerste grasperken. Raadslid Noël Vansteeland (Open VLD) vond een file in het midden van de weg toch gevaarlijk. "Voor de middagopening staan de mensen soms een kwartier voor tijd aan te schuiven."

De meningen bleven verdeeld en het advies van de commissie aan de gemeenteraad was de verkeersregeling zo te laten, maar wel met borden van maximum 50 km. De schepen zei nog dat de stad op zoek is naar een stuk grond op Mandeldal om de locatie aan de Lodewijk De Raetlaan te verhuizen. "Vermoedelijk vinden we wel iets langs de Noordkaai."

Bedroevende resultaten

De commissaris gaf een overzicht van de gedane snelheidscontroles. "Daarnaast heb ik de resultaten van de fietscontrole in drie Izegemse middelbare scholen. Die zijn ronduit bedroevend. In Middenschool de Pélichy rijdt 39 procent met een fiets die niet in orde is, in het Instituut de Pélichy loopt dit op tot 51 procent en het VTI is zelfs goed voor 70 procent niet-reglementaire fietsen. Opvolging is hier noodzakelijk en vanaf 16 jaar kan de leerling een pv krijgen als zijn fiets niet in orde is. De lichten zijn het grootste probleem, nu die wettelijk ook op het lichaam mogen worden gedragen."

Voor de bewoners van de Woestijnstraat werd een inspraakmoment gehouden. "Daar kwam naar boven dat te snel rijden op de Meensesteenweg fel het uitrijden van hun straat bemoeilijkt. De conclusie is om de weg te herstellen, voor 2011 een budget te voorzien en de werken met een ontwerper aan te pakken. Eventueel daar de aanleg van een afzonderlijk fietspad te overwegen."

Zone 30 uitbreiden

Op voorstel van de mobiliteitsambtenaar Siska vanhooren zou de zone 30 in het centrum van de stad worden uitgebreid. "Een gedeelte ten oosten van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan met de Meensestraat als centrale as en de omgeving van de Dirk Martenslaan willen we ook zone 30 maken."

Commissielid Kurt Himpe (N-VA) stelde voor om het dossier in de volgende weken eerst grondig te bestuderen en in de volgende commissie een advies te formuleren. Voorzitter Kurt De Guffroy (CD&V) kon daarmee instemmen.

Commissielid Joël George (Werkgroep Toegankelijkheid) maakte gewag van een inspectie van alle Izegemse parkeerplaatsen en hun toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Commissielid Kurt Himpe stelde voor om op de verkeerszuil die de snelheid van de weggebruiker aangeeft ook het bedrag van de mogelijke boete te projecteren.

De schepen liet nog weten dat de doorgang van de Marktstraat naar de Brugstraat allicht weer zal kunnen in het weekend van 20 november.

(Luc De Backere)