Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"De huidige wegversmalling is levensgevaarlijk"

De Weekbode

16 april 2010

Kurt Windels (De Brug) en Kurt Himpe (N-VA) ijveren allebei voor veiligere verkeerssituatie op grens Ingelmunster-Izegem aan Izegemstraat en Gentseheerweg (Foto Frank)

Midden juli 2009 werd de volledig vernieuwde Izegemstraat in Ingelmunster feestelijk geopend. Met de ingrijpende wegenwerken ging ook de aanleg van een wegversmalling tussen Izegem en Ingelmunster gepaard. Bedoeling is om het verkeer dat Ingelmunster binnenrijdt, aan te manen om snelheid te minderen. "Maar de huidige opstelling is gewoon niet verantwoord", klinkt het bij Kurt Himpe en Kurt Windels, oppositieraadsleden uit respectievelijk Izegem en Ingelmunster. "Het is aftellen tot het eerste zware ongeval gebeurt."

Kurt Windels (34) zit in de Ingelmunsterse gemeenteraad voor oppositiepartij De Brug, terwijl Kurt Himpe (38) deel uitmaakt van de N-VA-fractie van de Izegemse gemeenteraad. Allebei zijn ze bekommerd om de verkeerssituatie ter hoogte van de Izegemstraat in Ingelmunster en de Gentseheerweg in Izegem. Een wegversmalling moet er voor zorgen dat het verkeer richting Ingelmunster snelheid matigt. De gemeente opteerde, ook op aanraden van politiezone Midow, om toegangspoorten te creëren bij het binnenrijden van de gemeentekern.

"De vernieuwde Izegemstraat is schitterend, maar de wegversmalling is een doorn in het oog", vindt Kurt Windels (De Brug). "De straat werd op 13 juli 2009 officieel ingehuldigd en amper een dag later was het al prijs aan de verkeersremmer : een Ingelmunsternaar had de nieuwe verkeerssituatie te laat opgemerkt en los over de wegverandering gereden."

Op 17 februari van dit jaar stelde Windels het probleem via mail aan de kaak bij de ingelmunsterse schepen van Mobiliteit Hilde Vankeirsbilck. "Ik maakte haar er attent op dat het punt op de huidige manier niet verantwoord was en dat er wel degelijk kabels geplaatst werden voor verlichting, maar die nog steeds niet in werking was gesteld. Toen kreeg ik het antwoord dat de wegversmalling op Izegems grondgebied ligt en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) voor signalisatieborden en verlichting bevoegd was. Meteen was het me duidelijk dat dit een ingewikkelde kwestie zou worden."

Politiek issue

Ook Izegemnaar Kurt Himpe (N-VA) beseft de ernst van de situatie aan de wegversmalling. "Ik plaatste het probleem al op de agenda van de Izegemse Commissie Verkeer. Kurt Windels contacteerde me over de kwestie en hij heeft een punt."

"Laat ons duidelijk zijn, zowel De Brug als N-VA is vragende partij voor verkeersremmende poorten bij het binnenrijden van een gemeentekern", pikt Windels in. "De verkeersremmer in de Bruggestraat in Ingelmunster is dan weer een voorbeeld van hoe het wel kan. Ingelmunster wordt langs elke kant door grote invalswegen omgeven, het is dan ook nodig om de verkeersstroom en snelheid binnen de dorpskern naar beneden te halen."

Op 17 februari en tijdens het weekend van 14 maart kwamen opnieuw chaffeurs op de wegversmalling terecht. "De laatste keer werden zelfs alle reflecterende palen van het punt weggemaaid. Voor wie de situatie niet kent, is het er levensgevaarlijk", aldus Himpe.

"De Izegemstraat en Gentseheerweg zijn brede straten en het is niet makkelijk om er constant vijftig kilometer per uur te rijden, maar met zo'n wegversmalling zullen er nog véél ongelukken gebeuren. Het spijtige aan deze hele kwestie is dat het pas een politiek issue wordt wanneer er enkele ongevallen gebeurd zijn. Jammer", vindt Kurt Windels.

"De hele installatie is ook niet bijster handig", vervolgt Kurt Himpe. "Een buurtbewoner, die net aan de wegversmalling woont, moet met zijn wagen telkens op de versmalling rijden omdat zijn oprit erop uitmondt. Het hoeft niet gezegd dat die man niet bijster gelukkig is met de ingreep."

Waarschuwingskegels

Volgens Himpe moet het punt in eerste instantie beter verlicht worden. "Dat zou al veel oplossen. We beseffen ook wel dat het onmogelijk is om de wegversmalling weg te werken en een nieuwe indeling te voorzien, maar enkele kleine ingrepen kunnen het er veel veiliger maken. Stad Izegem plaatste al extra lichten, maar echt veilig zal het pas worden wanneer er verlichte waarschuwingskegels op het punt verschijnen. Maar blijkbaar waren die op het oorspronkelijke ontwerp zelfs niet voorzien. Een waarschuwingsbord op enkele honderden meters van het punt zou ook al veel uithalen."

"Ik blijft alvast aandringen bij Hilde Vankeirsbilck", aldus Kurt Windels. "Ik plaats het als agendapunt op de komende gemeenteraad en Kurt Himpe heeft de Izegemse schepen van Mobiliteit - Dirk Van Walleghem - ook al op de hoogte gesteld. Ondertussen kregen we al de belofte dat beide gemeenten de krachten zullen bundelen en een gemeenschappelijke brief aan het AWV zullen richten."

"We hopen dat onze inspanningen iets uithalen, want dit gaat ten slotte om de veiligheid van iedere Izegemnaar en Ingelmunster", weet Kurt Himpe. "Ik mag er niet aan denken dat er op dat punt een fietser in een ongeval betrokken raakt."

De twee raadsleden zien het verhaal van de wegversmalling tussen Izegem en Ingelmunster ook als een mooi bewijs dat er bij wegenwerken op grensgebieden tussen gemeenten meer overleg moet gepleegd worden. "Afspraken en onderling overleg zijn broodnodig", stelt Windels. "Niet enkel om de werken vlot en correct te laten verlopen, maar ook om omleidingen op elkaar af te stemmen. Het zou niet de eerste keer zijn dat je via een wegomlegging in een andere gemeente terechtkomt, waar er ook wegenwerken aan de gang zijn. En dan is het natuurlijk onduidelijkheid en frustratie troef."

Onderzoek loopt

Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich bewust van de huidige situatie. "De bemerkingen en verzuchtingen van de lokale besturen worden dan ook in alle ernst onderzocht", benadrukt Humberto Van Nunen. "Maar ondoordacht geplaatste signalisatie kan de onveiligheid zelfs verhogen. Het onderzoek wordt momenteel gevoerd in overleg met alle betrokken partijen. We willen geen overhaaste beslissingen nemen."

(Philippe Verhaest)