Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Betere beveiliging van de spoorlijn

De Weekbode

21 mei 2010

Er komen investeringen in een betere beveiliging van de spoorlijn Brugge-Kortrijk ter hoogte van de Emelgembrug. 

Infrabel werd door Kurt Himpe (N-VA) op de hoogte gebracht van een risicovolle situatie in de buurt van de Emelgembrug in Izegem. Er gebeurde een uitgebreide analyse van de omgeving en Infrabel stelde vast dat door de gemakkelijke toegankelijkheid van de spoorweginfrastructuur er inderdaad een verhoogd risico is. Daarom plant Infrabel langs beide zijden van de spoorweginfrastructuur een betere omheining, ook al omdat net langs de spoorlijn ook een school gelegen is.

“Op die plaats dwarsen ook nog altijd heel wat mensen het spoor. Wandelaars, lopers… die zich op het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie bevinden, gebruiken die plaats om de spoorlijn te dwarsen en gaan dan verder op het fiets- en wandelpad achter het kasteel Blauwhuis”, stelt raadslid Himpe. “Door een afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn wordt de mogelijkheid om het spoor te dwarsen heel wat kleiner”. Op die plaats was er vroeger een onbewaakte overweg, maar die is al jaren geleden buiten gebruik gesteld.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg specifieke maatregelen aan de Emelgembrug in Izegem omdat er op die plaats ook al een aantal (pogingen tot) zelfdoding op de spoorlijn waren. 

(RED)