Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Barsten in oude post verontrusten buurtbewoners

Het Nieuwsblad

26 oktober 2010

Eerstdaags klimt een ingenieur in een hoogtewerker om barsten in het oude postgebouw te onderzoeken. Buurtbewoners merkten barsten op in de gevel. "We zullen in politiebegeleiding voorzien om het onderzoek mogelijk te maken", aldus burgemeester Gerda Mylle.

Het is op vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) dat de stabiliteit van de toren van het voormalige postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron de Pélichystraat wordt onderzocht. "Buurtbewoners wezen op verscheidene scheuren in de toren van het gebouw. Na contact met burgemeester Gerda Mylle gaf ze onmiddellijk opdracht om een architect of een ingenieur aan te stellen om alles te onderzoeken", aldus raadslid Himpe.

"Eerder nog werd de stabiliteit van het gebouw onder de loep genomen, toen bleek alles in orde. We willen echter geen risico nemen", zegt burgemeester Gerda Mylle (CD&V). "Daarom zullen we op het schepencollege de nodige stappen ondernemen om een bijkomend onderzoek mogelijk te maken. We zullen de hoogtewerker van de stad ter beschikking stellen om de barst goed te kunnen bekijken. De politie zal tijdens het onderzoek het verkeer op het bewuste kruispunt in goede banen leiden."

Raadslid Himpe is tevreden met de snelle actie van de burgemeester. "Je kan duidelijk merken dat er ter hoogte van een raam van de toren een grote scheur is in de buitengevel en dat bepaalde stenen ook los zitten. Of er daadwerkelijk iets aan de hand is, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar in zo'n geval kan niets aan het toeval overgelaten worden", vindt ook het raadslid.

Het voormalige postgebouw staat er al jaren verloederd bij. Het is een beschermd monument. Het gebouw dateert uit 1897. Tijdens de gemeenteraadszitting van augustus werd die situatie aangekaart. Er werd door N-VA geopperd om de stad het gebouw te laten onteigenen, maar dat was volgens de burgemeester niet aan de orde. De eigenaar bleek toen ook spoorloos. "Intussen kon de politiezone Vlas hem opsporen. Hij woont nu op kamers in Kortrijk", weet de burgemeester nog. "De man blijkt in een faling betrokken te zijn. We kregen ook al de gegevens van de curator door, zodat we langs deze weg de zaak verder kunnen afhandelen."

(Frank Meurisse)