Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Afval hier niet dumpen"

De Weekbode

29 oktober 2010

Jong N-VA heeft genoeg van het "afvalbeleid" van het Roeselaarse stadsbestuur. Daarmee bedoelen de jongeren dat burgemeester Luc Martens en co maar al te graag de overlast veroorzakende automarkt, het racecircuit en de windmolens richting Izegem ziet verhuizen.

Gedeputeerde Patrick Van Gheluwe had onlangs aan de pers gezegd dat de provincie de autohandels in de Meensesteenweg wil opdelen in zones. Dat zou opgenomen worden in het gewestelijk uitvoeringsplan. Tegelijkertijd zou de parking van Euroshop, waar nu wekelijks op zondag een automarkt is, in dat plan en op vraag van stad Roeselare een andere bestemming krijgen, omdat Euroshop er onder andere bepaalde zaken zoals Lidl wil herlokaliseren. En voor de automarkt had de gedeputeerde zijn oog laten vallen op een 5 hectaren groot terrein achter Frunpark en Top Interieur in Izegem. Uiteraard tot groot genoegen van de Roeselaarse burgervader, die van zijn "ambtetante" automarkt zou verlost zijn. Maar stad Izegem wil die automarkt niet. Trouwens, de WVI is in opdracht van stad Izegem, al een hele tijd bezig de plannen voor dat terrein uit te tekenen. De bestemming van die terreinen is autohandel.

Niet koosjer

Jong N-VA organiseerde zaterdag een ludieke protestactie tegen wat ze noemen het "afvalbeleid" van stad Roeselare en hadden voor een leegstaand winkelpand in Frunpark een "afvalstand" met onder andere oude "Roeselaarse" autobanden opgezet. "Om het Roeselaarse stadsbestuur erop te wijzen dat je wat je zelf niet op je grondgebied wil, dat niet bij je buren moet dumpen en om het Izegemse stadsbestuur met aandrang te vragen zich niet langer te laten ringeloren door Roeselare", zeggen de Jong N-VA'ers.

"Wij weten ook wel dat stad Izegem tegen de komst van de automarkt is", zegt Jong N-VA - voorzitter Bernhard De Muynck. "Maar stad moet dat het stdasbestuur van Roeselare duidelijk maken en erover praten. We vinden dat het Roeselaarse stadsbestuur niet koosjer handelt met zijn nabije buur, omdat het niet alleen de automarkt is die ze richting Izegem willen sturen. De windmolens die ze zo graag op privaat terrein vlakbij de grens met Kachtem zouden willen zien plaatsen, had de provincie ook op nog een locatie in Beveren aangeduid. Maar daar is het voor "Martens en co" te dicht tegen een woonzone. Alsof de geplande windturbines aan de grens met Kachtem niet dicht bij een woonzone liggen. Ze zouden daar zelfs dicht bij een natuurgebied als het Rhodesbos staan. Maar dat is uiteraard ver van de "bewoonde" wereld van de Roeselarenaars. Dat de Kachtemnaren daar problemen mee hebben, is hun zorg niet. Roeselare is ook van plan het racecircuit voor telegeleide wagens, dat ook nogal wat lawaaihinder veroorzaakt, richting Izegem te verhuizen. Met dat "afvalbeleid" van Roeselare kan Jong N-VA zich niet meer verzoenen en stad moet daar duidelijk tegen ageren, ook al gaat het om partijgenoten."

Automarkt kan niet

N-VA - raadslid Kurt Himpe stelde over de eventuele komst van de automarkt naar Izegem een vraag aan schepen van Ruimtelijke Ordening Joris Claeys (CD&V). "Uit zijn antwoord blijkt dat de automarkt niet kan verhuizen naar de omgeving van Top Interieur en Frunpark", zegt Kurt Himpe. "Bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare is er daar wel een zone voor autohandel voorzien, maar deze zone zal in kavels verdeeld worden en is bedoeld voor handelsactiviteiten zoals een winkel die auto-onderdelen verkoopt, een showroom of een garage. Verkoopsactiviteiten in open lucht kunnen niet. Gedeputeerde Van Gheluwe heeft zijn ideeŽn nooit afgetoetst bij het Izegemse stadsbestuur en was dus helemaal niet op de hoogte van wat in die zone kan en niet kan. De invulling van die zone is trouwens een gewestelijke en geen provinciale materie."

(Ivan Balliu)