Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Zes ongevallen in twee maanden

De Weekbode

12 juni 2009

Op de commissie Openbare Werken en Mobiliteit kreeg men de nieuwe plannen voor het fietspad aan de Zuidkaai te zien, maar werden ook enkele andere verkeersproblemen aangekaart.

Schepen van openbare werken Dirk Van Walleghem (CD&V) was blij de 'missing link' in de fietsverbinding Roeselare-Ooigem te kunnen voorstellen. "De plannen dateren al van januari 2007 en ik maak me sterk dat we binnen een goed jaar effectief tussen die twee voornoemde steden langs het kanaal Roeselare-Leie zullen kunnen fietsen. Hiertoe moesten we onderhandelen met de firma Vandenavenne, Vandemoortele en Veroutiz. Ter hoogte van het eerste bedrijf zal de breedte wat minder zijn dan zes meter, ter hoogte van de firma Vandemoortele zal er haaks moeten geparkeerd worden."

"Naar de Mandelstraat toe zouden we een vrachtwagenparkeerzone creŽren, geen overbodige luxe als je weet dat de firma Vandemoortele al over 150 stuks beschikt. Maar we vragen van hen ook een inspanning om het mobiliteitsprobleem daar te helpen oplossen. Voor de veiligheid zal het fietspad 42 cm hoger liggen dan de rijweg ernaast."

Omgevingswerken Frunpark

Ook omgevingswerken aan het straks te openen Frunpark stonden op de agenda. "De Heibrugstraat zal aan de westzijde van het Frunpark verbinding geven met de uitrit van de vele winkelende klanten die zich met de auto gaan verplaatsen. De eerste helft van die straat zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van (brom)fietsers. Klanten rijden aan de kant van de Krekelmotestraat/Heilig Hartstraat de parking van Frunpark op en verlaten die via de Heibrugstraat naar de Ambachtenstraat toe. Ik stel voor om op dat laatste snijpunt extra verlichting te laten plaatsen om de zichtbaarheid voor de automobilisten zo groot mogelijk te maken."

Raadslid NoŽl Vansteeland (Open VLD) pleitte voor een omkering van de rijrichting "Er werd altijd gepleit dat het Frunpark de handelaars in het centrum niet mocht wegconcurreren. Ik stel voor om vanuit de Ambachtenstraat in te rijden en de parking naar de heilig Hartstraat toe te verlaten. Dan ben je op enkele minuten rijden van het Izegemse centrum en kun je daar kopen wat je alsnog nodig hebt."

Commissaris Martin Courtens goochelde met enkele verkeerscijfers. "Er rijden op vrijdag 3.600 wagens vanaf de rotonde aan de N36 de Krekelmotestraat in. Naar de rotonde toe zijn er dat 4.123. Dit betekent dat die straat nu al een hoge frequentie heeft."

Kurt Himpe beaamde dat de verkeersafwikkeling het kritieke punt zal zijn rond het hele winkelgebeuren van het Frunpark.

De commissaris liet weten dat er in de komende weken observaties gepland zijn aan de rotonde van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan/Meensesteenweg. "Waarom de zwakke weggebruiker daar geen voorrang heeft, dat begrijp ik niet. We moeten eens samen zitten met de scholen en de fietsers om te zien welke oplossing we kunnen aanreiken."

De schepen liet tot slot nog weten dat de Nieuwstraat voor het einde van dit jaar wordt afgefreesd en vernieuwd wordt met fietssuggestiestroken.

Het dossier 'Duurzaam naar School' werd goedgekeurd en de stad mag 36.500 euro verwachten.

Kruispunt Reperstraat - Baronstraat

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vroeg tijdens de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van donderdag 4 juni opnieuw aandacht voor de verkeersveiligheid aan het kruispunt van de Baronstraat en de Reperstraat. "De buurtbewoners leven elke dag in angst dat er opnieuw een zwaar ongeval zal gebeuren", aldus raadslid Himpe. "Tijdens de laatste twee maanden gebeurden er zes ongevallen, waarvan drie tijdens de voorbije week. De buurtbewoners zijn veel gewoon, maar de situatie is nu wel dramatisch."

Volgens de politie wordt de Reperstraat nu vaker gebruikt doordat er werken zijn op de N50. Commissaris Courtens was op de hoogte van drie ongevallen waarbij de politiediensten ter plaatse kwamen. Hij zal de ongevallen laten analyseren.

(Luc De Backere)