Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Zebrapaden en verkeersdrempels

De Weekbode

10 juli 2009

Op de commissie openbare werken en mobiliteit van donderdagavond 25 juni stonden ook enkele mobiliteitsvraagstukken op de agenda.

Op vraag van gemeenteraadslid Trui Tytgat (N-VA) boog de commissie zich over het nemen van verkeersremmende maatregelen in de Aimé Behaeghestraat. "Het principe is om in wijken zonder doorgaand verkeer niet over te gaan tot ingrijpende wijzigingen van de verkeerssituatie. Omdat er daar enkel door bewoners wordt gereden gaan wij ervan uit dat die voorzichtig genoeg rijden. Wat we wel gaan doen, is het mobiele toestel van de politie snelheidsmetingen laten doen. Als de cijfers binnen zijn, kunnen we eventueel een nieuw advies formuleren, legde mobiliteitsambtenaar Siska Vanhooren uit.

De struiken in de Hogestraat beperken het zicht van de fietsende scholieren. "We zullen de struiken aan de fietsoversteek ter hoogte van 't SoK laten vervangen door lage beplanting. Dat zal de zichtbaarheid verhogen."

Schepen Nadia Staes (SP.A/Groen!) maakte melding van de vraag naar een zebrapad in de Ingelmunstersestraat ter hoogte van de Hendrik Consciencestraat. De commissie wilde een positief advies geven, maar kan dat alsnog niet omdat commissaris Martin Courtens verontschuldigd was. Eerst moeten er tellingen uitgevoerd worden van het aantal voetgangers die de straat willen oversteken. Als de normen voor een zebrapad gehaald worden, kan de aanleg ervan groen licht krijgen van de commissie.

In de variapunten vroeg raadslid Leona Declercq (SP.A/Groen!) een brief te schrijven naar de caféhouders op de Grote Markt. "Door de te grote lengte van hun terrassen is er bijna geen plaats meer voor de voetgangers. Die moeten daar uitwijken tussen de geparkeerde wagens. Een oplossing vóór de herinrichting van de Grote Markt dringt zich wel op."

Kruisplaats

Kurt Himpe vroeg aandacht voor de onduidelijke verkeerssituatie op het kruispunt van de Nederweg en de Kruisstraat. "Voor autobestuurders die uit de richting van de Stationsstraat komen, is er geen enkel probleem: ze zien zeer duidelijk dat ze voorrang hebben op het verkeer dat uit de Nederweg komt. Maar voor de bestuurders die uit de Nederweg komen, is de verkeerssituatie niet zo duidelijk. Veel autobestuurders denken dat ze voorrang hebben omdat er geen wegmarkeringen zijn en dat leidt vaak tot bijna-ongevallen", aldus Himpe. "Ook het verkeersbord dat aanduidt dat men voorrang moet geven is aan vervanging toe."

(Luc De Backere)