Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Weer discussie over "zinloos" geweld

De Weekbode

6 maart 2009

De gemeenteraad keurde vlot de ruim 30 geagendeerde punten goed, maar opnieuw ontspon zich een discussie over de aanpak van het "zinloze" geweld. Burgemeester Gerda Mylle liet weten dat de politie grote inspanningen doet.

Het begint een gewoonte te worden dat Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) - altijd naar aanleiding van een daad van fysieke agressie - een bijgevoegd punt agendeert en de burgemeester interpelleert over het stijgende, "zinloze" geweld in Izegem. De VB-frontman vond ook dat de stad beter meer zou investeren in pakweg veiligheidscamera's dan een cursus te organiseren over "omgaan met racisme". De andere oppositiepartijen sprongen op de kar. Noël Vansteeland (VLD) las een brief voor van een jongeman wiens vriend zonder reden in elkaar getimmerd was. Hij benadrukte ook dat Izegem niet onveiliger is dan andere steden, maar zeker ook niet veiliger... Filip Motte (N-VA) vroeg aan de burgemeester om alle wettelijke middelen uit te putten die in haar bevoegdheid liggen. Burgemeester Mylle van haar kant benadrukte dat de inspanningen die de politie levert zeer groot zijn. "Ik weet dat sommige geruchten de rond doen, maar ik kan bevestigen met cijfers: er zijn nog steeds evenveel anonieme patrouilles. De daders van de jongste daad van agressie zitten trouwens achter slot en grendel en sommige van die bendeleden krijgen ook huisarrest. We hanteren de zero-tolerantie tegenover zinloos geweld."

PPS-project

Omdat de NV Brouwerij Haacht als handelshuurder nog een voorkooprecht had op café Vleeshuis (Korenmarkt 13) moest de koopoptie van de stad aangepast worden. Bedoeling blijft uiteraard dat in een PPS-project (publiek-private samenwerking) de betreffende panden gesloopt worden. In de plaats komt op het gelijkvloers een "balieverdieping" van het stadhuis, waar de burger met al zijn vragen terecht zal kunnen. Ondergronds komt er een parking en boven komen er meerkamerige appatementen. "Een bestuurscomité waar ook de mensen van de oppositie een plaatsje in zullen krijgen zal het dossier opvolgen", aldus schepen Van Walleghem.

Kurt Himpe (N-VA) vroeg ook om extra vergaderruimte. "We willen niet voor iedere fractie een aparte zaal, maar binnenkort verdwijnen de Plantyn- en Erasmuszaal bij de uitbreiding van de bieb en dus zullen we in het centrum een tekort krijgen aan vergaderruimte voor verenigingen."

Het systeem van de vrijetijdspas - waarbij minder welstellende mensen korting krijgen bij inschrijving in verenigingen of voor activiteiten - is aangepast. Het reglement is vereenvoudigd, het aantal criteria werd van tien naar drie herleid. De vrijetijdspassen zullen uitgereikt worden door het CAW, 't Antwoord en het OCMW omdat die instellingen sowieso het best zicht hebben op wie recht heeft op die vrijetijdspas.

(Wouter Vander Stricht)