Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vooral "oude" twistpunten beheersen gemeenteraad

De Weekbode

3 juli 2009

De Izegemse gemeenteraadszitting van maandag jl. - de laatste voor de vakantie - was haast overbodig. Vooral oude twistpunten bepaalden de agenda.

Het Wijkontwikkelingsplan Izegem Centrum West werd goedkeurd. De raad van bestuur van IVIO heeft de ophaling van grofvuil gewijzigd. De eerste ophaling in het voorjaar blijft gratis, de tweede is op afroep en mits betaling. "We hanteren hier het principe van de vervuiler betaalt," aldus het schepencollege.

CD&V laat vertegenwoordiger Rik Termote vervangen door Isabelle Busschaert in de raad van bestuur van de Izegemse bouwmaatschappij.

De dienstjaarrekeningen van het Joc en van het OCMW - na de nodige uitleg van voorzitter Marc Vanlerberghe - werden goedgekeurd.

Noel Vansteeland (Open VLD) wilde in een bijgevoegd punt verkrijgen dat de stad de kosten voor de kruispuntbank van startende ondernemers (73 euro) op zich zou nemen. De meerderheid ging daar niet op in.

Raadslid Sintobin (Vlaams Belang) interpelleerde de burgemeester nog maar eens over heraanleg van de Grote Markt. De in zijn wiek geschoten schepen Van Walleghem vroeg aan Stefaan Sintobin om te stoppen met het polariseren van dit dossier. "Er is geen enkel dossier waarbij de betrokkenen zo goed op de hoogte worden gehouden."

Niettemin liet Sintobin weten dat de tweede vergadering van het comité 'Red onze markt' op maandag 6 juni om 20 uur in de Coffeeshop op de Grote Markt plaatsvindt. "En we zullen doorgaan met het inzamelen van handtekeningen en willen een referendum," aldus Sintobin. "Kijk maar eens welke gevolgen dat heeft in Tielt," waarschuwde schepen Van Walleghem.

Windturbines

Raadslid Himpe interpelleerde over de lawaaihinder die de windturbines in Kachtem veroorzaken. "Ik kon vorige week zelf twee maal vaststellen wat de lawaaihinder inhoudt, zowel in de Hildersstraat als in de Sint-Jansstraat. Blijkbaar hebben heel wat bewoners opnieuw klacht ingediend en er zijn zelfs processen-verbaal door de politie opgesteld", aldus Kurt Himpe.

De milieu-inspectie zal deze week metingen uitvoeren om de omvang van de lawaaihinder in kaart te brengen. "Ik hoop dat deze metingen op verscheidene dagen en tijdstippen zullen plaatsvinden zodat er een correct beeld is van de omvang", stelde Himpe.

Schepen Nadia Staes (Sp.a) antwoordde dat de milieucel van de RIHO-politiezone inderdaad zelf ook vaststellingen gedaan heeft. Alle gegevens zullen gebundeld worden en dan besproken worden met de exploitant van de twee windturbines.

Stefaan Sintobin peilde in gesloten zitting naar de inzet van de klusjesdienst van het OCMW, waar de vraag het aanbod overstijgt. "We gingen er van uit dat de klusjesdienst van het OCMW werd ingezet voor de sociaal zwakkere, de minder begoede inwoners in onze stad die niet terecht kunnen op de privémarkt, maar na een anonieme tip blijkt dat ook financieel sterkere inwoners een beroep durven doen op de klusjesdienst van het OCMW." De OCMW-voorzitter beloofde daarop om het reglement en de criteria te herzien voor het al dan niet inzetten van de klusjesdienst.

(Wouter Vander Stricht)