Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vlaams Belang wil extra gemeenteraad over zinloos geweld

De Weekbode

13 maart 2009

Vlaams Belang wil een extra gemeenteraad die uitsluitend zou gewijd zijn aan de indijking van het zinloze geweld in Izegem.

Vorige week (maandag 2 maart) werd op de Izegemse gemeenteraad voor de zoveelste keer uitgebreid gedebatteerd over geweld en criminaliteit in Izegem. Op het moment zelf dat burgemeester Gerda Mylle antwoordde dat het college alles in het werk stelde om het geweld in te dijken, deed zich een nieuw incident voor op de Grote Markt. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag was het opnieuw prijs en moest de politie tussen beide komen. En ook aan de achterkant van het station was het de afgelopen dagen onrustig. Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat alleen een uitgebreide hoorzitting met alle actoren (politici, politie, horecamensen, parket...) voor de nodige duidelijkheid en transparantie kan zorgen. Het Vlaams Belang eist dan ook een extra gemeenteraad om dit te organiseren. Volgens het gemeentedecreet kan dit op vraag van een derde van de raadsleden. Fractieleider Stefaan Sintobin contacteerde ook de fractieleiders van de andere oppositiepartijen met de vraag om hem te steunen. "Van Open VLD kreeg ik niet echt een reactie, van N-VA wel."

Reactie N-VA

N-VA - fractieleider Kurt Himpe: "Het was Geert Bourgeois die tijdens de laatste gemeenteraadszitting voorstelde om een hoorzitting te organiseren met alle betrokkenen. Het is immers zeer belangrijk dat de gemeenteraad alle feiten kent. Tijdens de laatste zitting werd in gesloten zitting al een uiteenzetting gegeven door de burgemeester. Correcte informatie is essentieel: zo blijkt dat een deel van de vechtpartijen in Izegem tijdens het voorbije weekend te maken had met een echtelijke ruzie", stelt N-VA - fractieleider Kurt Himpe.