Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Verkeersproblemen door nieuwe verkaveling"

Het Laatste Nieuws

3 november 2009

N-VA Izegem stelt zich vragen bij de verkeersafwikkeling die met de geplande verkaveling tussen de wijken de Mol en de Bosmolens gepaard zal gaan. "De rotonde op de Rijksweg en de Leenstraat zit nu al op haar maximumcapaciteit", klinkt het.

Het Vlaams Gewest besliste onlangs dat er in de zone tussen de Molstraat en de Hazelaarstraat 350 woningen mogen komen. Ondertussen is bouwpromotor Matexi al bezig met de ontwikkeling van plannen. Matexi besteedt daarbij heel wat aandacht aan mobiliteit. Zo wordt de structuur van de verkaveling opgesplitst in drie aparte circuits. Daarvan sluit één circuit aan op de Kokelarestraat, de twee andere op de Molstraat. De lokale N-VA-afdeling stelt zich evenwel ernstige vragen bij de aansluiting op de Rijksweg (N36). "Volgens Matexi zit de rotonde op de Rijksweg en de Leenstraat nu al op haar verzadigingspunt. Maar door de verkaveling zal er rekening gehouden moeten worden met ruim 200 extra wagens tijdens de spitsuren. De rotonde zal dus sowieso aangepast moeten worden. Het is de vraag hoe dat moet gebeuren", aldus N-VA-raadslid Kurt Himpe.

Ondertussen liet Himpe al een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). "Ik wil graag weten of er een verkeersmodel zal komen voor de rotonde in kwestie. Met zo'n model kan je onderzoeken wat de meest efficiënte verkeersafwikkeling is", luidt het. N-VA vreest verder dat het extra verkeer ook nefast zal zijn voor de zwakke weggebruiker. "Volgens het agentschap Wegen en Verkeer zal de oversteek met verkeerslichten op de Rijksweg verdwijnen. Wij vinden dat er koste wat het kost een waardig alternatief moet komen", zegt raadslid Trui Tytgat. "Ook op het kruispunt van de Leenstraat met de Kokelarestraat én in de Leenstraat zelf moeten er maatregelen ter bescherming van de zwakke weggebruiker volgen."

(Piet Van Coillie)