Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact priv้: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vechten tegen de windmolens

De Weekbode

13 november 2009

Op de Izegemse gemeenteraad kwam (weer) de problematiek van de windmolens aan de orde. Raadslid Kurt Himpe (N-VA) had trouwens zelf gemaakte filmpjes meegebracht, waarop het probleem duidelijk te zien was.

De twee bestaande windmolens in Kachtem – op het industrieterrein – zorgden al voor de nodige commotie. Aspiravi – ook uitbater van de windmolens aan de Klare Gracht – heeft ondertussen ook nog een vergunningsaanvraag ingediend om er nog twee nieuwe turbines te plaatsen. In Kachtem zien ze het – na de ervaring met de eerste twee molens – alvast met lede ogen aan. Kurt Himpe stelde in een bijgevoegd punt dan ook enkele vragen. "De exploitant van de turbines (Electrabel Green Projects Flanders) beloofde aanpassingswerken waardoor de slagschaduw zou verminderen. Maar de klachten blijven", aldus Himpe die dat illustreerde met enkele filmpjes. "Hierop zie je hoe ondragelijk dat wel is. Ook sommige bedrijven – die geen rolluiken hebben – zitten tijdens de werkuren gewoon constant in de slagschaduw."

"Blijf klacht indienen"

Milieuschepen Nadia Staes zei dat er een zestal nieuwe klachten binnen waren. "Blijf gewoon klacht indienen, die verzamelen wij allemaal, maar zoals je weet moeten we hiermee naar de provincie trekken."

De vergunning stipuleert ook dat er ้้n jaar na de ingebruikname een geluidsstudie moet gebeurd zijn. "Maar die is er nog niet", aldus Himpe. "Ze treden de vergunningsvoorwaarden dus met de voeten. We kunnen dus klacht indienen en de windmolens laten stilleggen", was Himpe van oordeel. Schepen Nadia Staes beloofde dat met het schepencollege te overleggen.

De schepen zwaaide ook met een plannetje van de eventuele nieuwe molens die er zouden komen. "Op ons grondgebied wil Aspiravi er nog twee neerpoten, wat het totaal in Izegem op zes zou brengen, waarvan vier vlakbij Kachtem." De eerste zou naast het bedrijf Decof komen, de tweede vlakbij het afrittencomplex van de E403. Maar ook op de grond van Van Eeckhoutte - dus net over de grens - zijn er plannen voor drie molens. En wat verderop bij Olivier kunnen er ook nog twee komen.

(Wouter Vander Stricht)