Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Politici willen windmolens laten stilleggen

Het Laatste Nieuws

12 november 2009

Vriend en vijand in de Izegemse politiek zijn het erover eens: de windmolens in de Lodewijk de Raetlaan veroorzaken teveel overlast voor de Kachtemse buurtbewoners. De gemeenteraad is het er unaniem over eens dat de turbines stilgelegd moeten worden.

De twee windmolens die exploitant Electrabel Green Project Flanders in de Lodewijk de Raetlaan plaatste, bezorgen tal van Kachtemnaren nu al twee jaar lang kopzorgen. Enerzijds veroorzaken de molens geluidsoverlast, anderzijds werkt de slagschaduw ook enorm storend voor heel wat huizen en bedrijfsgebouwen. Afgelopen maandag kwam het onderwerp voor de zoveelste keer ter sprake tijdens de gemeenteraadszitting. Raadslid Kurt Himpe (N-VA) liet zelfs speciaal een filmpje tonen om het probleem van de slagschaduwen te illustreren. Voor één keer waren alle politieke partijen het erover eens: er moet dringend paal en perk gesteld worden aan deze situatie. "De vorige geluidsmetingen waren compleet waardeloos. Maar ondertussen heeft de provincie laten weten dat er nieuwe metingen zullen uitgevoerd worden, deze keer door een expert", aldus schepen van Milieu Nadia Staes (sp.a). Vooral de oppositiepartijen riepen op om weerwerk te blijven bieden. "Het moet mogelijk zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de exploitanten. De molens moéten gewoon stilgelegd worden en, wie weet, zelfs opnieuw afgebroken worden", vindt Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. De exploitanten laten het zich ondertussen niet aan het hart komen. Aspiravi heeft aanvragen ingediend om twee windturbines neer te poten aan de Sasbrug en ook aan de Roeselaarse kant lopen er projecten om vijf windmolens te bouwen op privéterreinen.

(Piet Van Coillie)