Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Parking onder Korenmarkt

De Weekbode

14 augustus 2009

De N-VA heeft haar huiswerk verricht over de herinrichting van de Grote Markt. "Tot op vandaag wordt de discussie over de herinrichting van de beperkt tot de Grote Markt alleen", zeggen Kurt Himpe, Bert Maertens, Bernhard De Muynck en Hedwige Desmet van de N-VA. "Onze visie over de herinrichting is gekoppeld aan de herinrichting van de stationsomgeving en het winkelcentrum Frun Park in de Krekelmotestraat. Wij zijn voorstander van een verkeervrije markt, maar ook van meer parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving. Vandaar dat we stad vragen toch eerst nog een haalbaarheidsstudie voor een ondergrondse parking op de Korenmarkt te laten uitvoeren."

Volgens de N-VA moet de Grote Markt een gezellige ontmoetingsplaats zijn voor iedereen : meer groen, aantrekkelijke terrasjes, meer mogelijkheden voor zwakke weggebruiker... "Anderzijds moet er heel dicht bij de Grote Markt voldoende parkeergelegenheid zijn, omdat Izegem niet specifiek een winkelstad is en de kooplustigen graag zo dicht mogelijk parkeren bij de handelszaken", aldus de N-VA. "We stelden vast dat de tellingen van het aantal parkeerplaatsen uit de basisstudie van de herinrichting Grote Markt niet altijd correct zijn. Eén voorbeeld : volgens de studie zouden er 90-tal parkeerplaatsen zijn op de Korenmarkt, wij telden er na het herasfalteren 55. Er verdwijnen ook honderden parkeerplaatsen die aanvankelijk gepland werden. Bij de herinrichting van de stationsbuurt komt er nu toch geen parkeertoren, waar 300 à 400 parkeerplaatsen gepland werden. De NMBS is bij die herinrichting van plan het perron aan de andere kant van het stationsgebouw (richting Ingelmunster) te verleggen. Dit perron zou lopen tot aan het museum Strobbe en de pendelaars zouden daar op de bijliggende parking hun wagen kwijt kunnen. Bezoekers aan Izegem centrum zouden daar niet mogen parkeren. Op de parking rechtover de brandweerkazerne komt er waarschijnlijk een woonproject, waardoor ook daar de helft van de parkeerplaatsen zou verdwijnen. De parking achter de brandweerkazerne zou verdwijnen omdat daar de toegangsweg voor een tunnel zou komen, als het verkeer van de centrale brug afgeleid wordt. Plannen voor parkeerterreinen in de Meensestraat en aan de Muziekacademie in de Kruistraat, zijn voor ons geen alternatieven. Die liggen te ver van de handelszaken in het centrum."

Drie opties

In overleg met de handelaars in het centrum stelt de N-VA drie opties voor aan het stadsbestuur. "We vragen in de eerste plaats dat stad een haalbaarheidsstudie zou uitvoeren over de aanleg van een ondergrondse parking op de Korenmarkt, omdat een ondergrondse parking op de Grote Markt niet te realiseren valt zonder langdurige hinder voor de handelaars (plusminus 2 jaar). Die ondergrondse zou er uiteraard pas kunnen komen als de herinrichting van de stationsbuurt aangepakt wordt. De heraanleg van de Grote Markt moet dan niet uitgesteld worden. We zullen het alleen enkele jaren met minder parkeerplaatsen in het centrum moeten stellen. Op de Korenmarkt zal de hinder voor de handelaars en bewoners bij werken ook niet zo groot zijn, omdat er daar niet zoveel handelszaken zijn. De Grote Markt kan bij die optie volledig verkeersvrij blijven."

Seizoensparking

Blijkt dat dit technisch en budgettair niet haalbaar, dan opteert de N-VA voor een parkeertoren of ondergrondse parking aan het administratief centrum, waar mogelijk het postgebouw zou verdwijnen. "Ook dan kan de Grote Markt verkeervrij gehouden worden. Kunnen de eerste twee opties niet gerealiseerd worden, dan opteren we voor een seizoensparking op de Grote Markt. Tijdens de zomermaanden zou er een extra terraszone zijn voor de cafés en minder parkeerplaatsen. Tijdens de winterperiode kunnen er dan extra parkeerplaatsen komen als de terrassen niet gebruikt worden. Zo een seizoensparking kan men sowieso ook invoeren als de heraanleg van de Grote Markt niet uitgesteld wordt."

Alternatieven

De N-VA legt haar plannen voor aan de commissie Openbare Werken en Mobiliteit op 27 augustus en op de gemeenteraadszitting van 31 augustus.

De N-VA ging niet in op de uitnodiging van het 'actiecomité 'Red de Grote Markt', niet alleen omdat die actie te veel politiek verankerd was, maar ook omdat de partij geen voorstander is van een referendum in die zaak. "Je krijgt er alleen voor- en tegenstanders mee. Wij werkten aan onze alternatieven in alle discretie en willen onze politieke verantwoordelijkheid op een positieve manier opnemen."

(IB)