Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oppositie wil krachtiger optreden tegen windmolens

Het Nieuwsblad

14 november 2009

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting waren ze daar weer: de windmolens in de Lodewijk De Raetlaan, die niet alleen groene stroom maar ook tal van klachten blijven genereren. De oppositie wil dat burgemeester Gerda Mylle harder optreedt.

Het was raadslid Kurt Himpe (N-VA) die de windmolens andermaal ter sprake bracht met een filmopname waaruit bleek hoe hinderlijk de slagschaduwen wel zijn voor omwonenden en bedrijven in de buurt.

‘Hoewel de exploitant, Electrabel Green Project Flanders, aanpassingswerken uitvoerde, houden de klachten over de slagschaduwen aan. Bovendien maakt de exploitant geen werk van de geluidsstudie, zoals verplicht binnen een jaar na de inwerkingtreding van de molens', stelde Himpe.

Het stadsbestuur bevestigde dat er de jongste weken alweer zes klachten van bewoners uit Kachtemsestraat en van een bedrijf uit de buurt binnenliepen.

‘Nadat de resultaten van een eerste geluidsstudie waardeloos bleken, beloofde de milieu-inspectie een nieuwe studie te laten uitvoeren, door een expert. Maar blijf vooral eventuele klachten signaleren, wij sturen ze allemaal door naar de provincie', riep milieuschepen Nadia Staes (SP.A) de bevolking op.

Aangezien de exploitant in overtreding is, wil de oppositie dat burgemeester Gerda Mylle (CD&V) desnoods gerechtelijke stappen zet om de molens niet alleen te laten stilleggen, maar desnoods te laten weghalen.

Intussen diende Aspiravi een aanvraag in voor de plaatsing van twee nieuwe windturbines aan de Sasbrug in Kachtem. Ook net over de grens met Roeselare zouden er vijf windturbines bijkomen op de gronden van privé-bedrijven. Op 23 november organiseert Aspiravi overigens in zaal Hoornaert in Kachtem een informatievergadering over de vergunningsaanvraag.

(Martin Tytgat)