Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oppositie dankt ex-voorzitter gemeenteraad

Het Nieuwsblad

20 november 2009

De Izegemse oppositie vindt het een spijtige zaak dat Herman Jonckheere geen voorzitter meer is van de gemeenteraad. Jonckheere verhuisde afgelopen week naar Oedelem en nam meteen ook afscheid van de gemeentepolitiek.

'De N-VA-fractie wenst Herman Jonckheere uitdrukkelijk te danken voor de inzet als voorzitter van de gemeenteraad', aldus fractieleider Kurt Himpe.

'In het nieuwe gemeentedecreet was er voor de eerste keer voorzien dat er een voorzitter aangeduid kon worden, terwijl vroeger de burgemeester sowieso de gemeenteraad voorzat. Herman Jonckheere heeft zich op een heel correcte manier gekweten van die opdracht, vooral door te eisen dat alle gemeenteraadsleden op eenzelfde manier behandeld moesten worden op het vlak van informatiedoorstroming. Dat is ook de reden geweest dat de huidige meerderheid het moeilijk had met de houding van de voorzitter.'

Jonckheere beaamt dat. 'Ik heb inderdaad weinig kansen gekregen. Het college laat niet toe dat de raad iets te zeggen heeft. Een beperkt groepje laat alles zonder inspraak beslissen. Ik probeerde objectief te blijven. Iedereen heeft immers recht op dezelfde info.'

Burgemeester Mylle spreekt formeel tegen dat Jonckheere beperkt werd in zijn functie en informatiegaring. 'We vroegen hem uitdrukkelijk aanwezig te zijn tijdens de schepencolleges voor de zaken die hem als voorzitter aanbelangden. We gaven hem bureauruimte tussen de schepenen, zodat hij er mentaal en fysiek aanwezig kon zijn. We waren zelf vragende partij voor zoveel mogelijk overleg. Maar daar werd nooit op ingegaan. De uitgestoken hand werd geweigerd. Niettemin hebben we geen kritiek op de manier waarop hij zijn taak heeft waargenomen. Dat hij zijn taak neerlegt, betreuren we, hij heeft ze immers positief uitgevoerd.'

'Mijn verhuizing stond al een tijdlang vast, vertelt Jonckheere. 'Maar misschien hebben de omstandigheden dat wel bespoedigt. Ik zal me niet politiek engageren in Oedelem, mijn politieke carrière is voorgoed voorbij', glimlacht hij.

'Onze fractie hoopt dat de nieuwe voorzitter ook iemand van buiten het college van burgemeester en schepenen wordt en dat hij of zij eenzelfde respect voor de oppositie zal hebben als Herman Jonckheere', voegt Himpe er nog aan toe.

(Frank Meurisse)