Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ook stad zit verveeld met situatie

De Weekbode

23 januari 2009

Het was op de gemeenteraad van maandag jl. wachten op de bijgevoegde punten voor wat animo. De overlast van de windmolens deed de vlam in de pan slaan.

Kachtems meerderheidsraadslid Ann Van Essche bond de kat de bel aan met haar bijgevoegd punt. Ze benadrukte dat de stad Izegem de vergunning voor de windmolens altijd een negatief advies verleende, maar dat ontlokte aan Stefaan Sintobin natuurlijk snel de opmerking dat haar partij (CD&V) dat wel op het niveau van de provincie mee had goedgekeurd.

Niettemin zit de stad Izegem uiteraard ook verveeld met die overlast die de windmolens veroorzaken bij de bewoners in de buurt. In overleg met Electrabel zijn er nu twee noodnummers (051 33 73 19 en 33 73 20) waar de buren met hun klachten terecht kunnen. Stad wil de hinder voor de buurt tot een minimum beperken.

Schepen Nadia Staes benadrukte dat er al contact was met Electrabel en dat sensoren er voor moeten zorgen dat bij ijsvorming en bij lage stand van de zon (wat slagschaduw veroorzaakt) de molens stilvallen. De oppositie had niet meteen heel veel vertrouwen in "de goede trouw" van Electrabel. Stefaan Sintobin bemerkte dat men beter naar de Vlaamse Milieu-inspectie stapte. Kurt Himpe (N-VA) bevestigde in het vragenuurtje dat hij over informatie beschikt dat de bouwvergunning voor de windmolens langs de E403 wel degelijk binnen is er daar ook molens komen.

(Wouter Vander Stricht)