Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Metingen niet uitgevoerd

De Weekbode

9 oktober 2009

Toen Kurt Himpe (N-VA) vroeg of er al resultaten waren van de geluidsmeting die de milieu-inspectie van het Vlaams Gewest zou uitvoeren, moest energieschepen Nadia Staes (SP.a) hem ontgoochelen. "De metingen die de inspectie deed, stelden niets voor."

Er zijn het voorbije jaar nogal wat klachten geweest over geluidsoverlast en slagschaduw, veroorzaakt door de windmolens op het industrieterrein. De stad vroeg bijkomende geluidsmetingen aan de milieu-inspectie. "Ik kreeg echter geen concrete cijfergegevens. Oorzaak? Een specialist ter zake op de dienst was ziek, luidde het", zei schepen Nadia Staes (SP.a). "De stad heeft nu een brief gericht aan de Bestendige Deputatie om die trieste manier van werken van de milieu-inspectie aan te klagen en om te melden dat de exploitant van beide windmolens (Electrabel Green Project Flanders) niet aan de voorwaarden voldoet."

"Bovendien moest de exploitant binnen het jaar een geluidsstudie laten uitvoeren en dat heeft die ook niet gedaan", zegt Kurt Himpe (N-VA).

Het raadslid vroeg de schepen ook nog of ze wist dat er een aanvraag was voor twee nieuwe windturbines in Kachtem aan de Sasbrug, waarop Nadia Staes bevestigend antwoordde. "De stad zal wel alle argumenten op papier zetten om zich tegen deze vergunning te verzetten."

(Ivan Balliu)